ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Turkish Archives of Pediatrics
Coronavirüs pandemisinde bilimsel araştırmalar ve akademik yayıncılık [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 213-214 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.78785

Coronavirüs pandemisinde bilimsel araştırmalar ve akademik yayıncılık

Ozgur Kasapcopur
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Scientific researches and academic publishing during the coronavirus pandemic

Ozgur Kasapcopur
Division of Pediatric Rheumatology, Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey


Ozgur Kasapcopur. Scientific researches and academic publishing during the coronavirus pandemic. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 213-214

Sorumlu Yazar: Ozgur Kasapcopur, Türkiye