ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu olan prematüre bir yenidoğanda kazanılmış akciğer kistleri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 309-311 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.99907

Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu olan prematüre bir yenidoğanda kazanılmış akciğer kistleri

Özmert M.A. Özdemir1, Ceren Çıralı1, Hacer Ergin1, Ebru Çetin2, Ateş Kara3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Burada, doğuştan sitomegalovirüs enfeksiyonu tanısı konulan ve klinik izleminde akciğer kistleri gelişen erken doğmuş bir yenidoğanı sunulmuştur. Göğüs grafisinde saptanan akciğer kistleri bilgisayarlı tomografi ile doğrulandı. Gansiklovir tedavisinden birkaç hafta sonra, hastanın kistik akciğer değişikliklerinin tamamen düzeldiği görüldü. Antiviral tedaviye bağlı herhangi bir yan etki saptanmadı. Bu hasta sunumuyla, doğuştan sitomegalovirüs enfeksiyonunun akciğer kistlerine neden olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kisti, doğuştan, sitomegalovirüs, yenidoğan

Acquired lung cysts in a premature neonate with congenital cytomegalovirus infection

Özmert M.A. Özdemir1, Ceren Çıralı1, Hacer Ergin1, Ebru Çetin2, Ateş Kara3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
2Department of Ophthalmology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
3Division of Pediatric Infectious Diseases, Department of Pediatrics, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

We report a preterm newborn diagnosed as having congenital cytomegalovirus infection who developed lung cysts during her clinical follow-up. The lung cysts were shown in chest X-ray, and confirmed by thoracic computed tomography. A few weeks after starting ganciclovir therapy, we observed that the cystic lung changes of the patient were completely improved. No adverse effects of antiviral therapy were observed. Based on this presented patient, it should be kept in mind that congenital cytomegalovirus infection may cause lung cysts.

Keywords: Congenital, cytomegalovirus, lung cyst, newborn

Özmert M.A. Özdemir, Ceren Çıralı, Hacer Ergin, Ebru Çetin, Ateş Kara. Acquired lung cysts in a premature neonate with congenital cytomegalovirus infection. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 309-311

Sorumlu Yazar: Özmert M.A. Özdemir