ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Ergen kız hastada alfa lipoik asit zehirlenmesi: Olgu sunumu ve dizin incelemesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 328-330 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.66564

Ergen kız hastada alfa lipoik asit zehirlenmesi: Olgu sunumu ve dizin incelemesi

Sinem Polat1, Önder Kılıçaslan2, Feruza Turan Sönmez3
1İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Pediatri Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Alfa-lipoik asit, reçeteleme gerektirmeyen, yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Yetişkinlerde güvenle kullanılırken çocuklar için güvenli doz aralığı belirlenmemiştir ve bilinen bir antidotu yoktur. Dizinde dört adet alfa lipoik asit zehirlenmnesi olgusu sunulmuştur. Şu ana kadar çocuklarda adet alfa lipoik asit zehirlenmesine neden olan en düşük dozu olgumuzla bildirmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, alfa lipoik asit, koagülopati, zehirlenme, konvülziyon

Alpha-lipoic acid intoxication in an adolescent girl: Case report and review of the literature

Sinem Polat1, Önder Kılıçaslan2, Feruza Turan Sönmez3
1Department of Pediatrics, Pediatric Intensive Care Unit, Istinye University Liv Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Turkey
3Department of Emergency Medicine, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Turkey

Alpha-lipoic acid is a widely used medication that does not need a prescription. Although it is safely used in adults, hitherto no safe dose for children has been reported, and there is no known antidote. The medical literature provides four reports of alpha-lipoic acid intoxication in the pediatric population to date. This case-report is the lowest known dose of alpha-lipoic acid intake leading to poisoning in a teenager.

Keywords: Alpha-lipoic acid, coagulopathy, convulsion, intoxication, teenager

Sinem Polat, Önder Kılıçaslan, Feruza Turan Sönmez. Alpha-lipoic acid intoxication in an adolescent girl: Case report and review of the literature. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 328-330

Sorumlu Yazar: Sinem Polat, Türkiye