ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Persistan faringeotrakeal kanalın eşlik ettiği laringeal atrezi olgusu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 57-60 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4619

Persistan faringeotrakeal kanalın eşlik ettiği laringeal atrezi olgusu

Levent Korkmaz1, Işın Güneş2, Hülya Halis1, İbrahim Ketenci3, Osman Baştuğ1, Mehmet Doğan4, Mustafa Ali Akın5
1Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
5Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yenidoğan Birimi, Kayseri, Türkiye

Laringeal atrezi, 50 000 doğumda bir görülen ve üst hava yolu tıkanıklığı ile giden ölümcül bir doğuştan anomalidir. Çok etmenli kalıtılır. Fetal ultrasonografide trakeada genişleme, akciğerlerde genişleme ve hiperekojenite, diyafragmada düzleşme ya da tersine dönme, hidrops ve asit saptanır. Doğumda ağır solunum sıkıntısı olan yenidoğanlarda endotrakeal entübasyonun başarılamaması ve ağlama çabasına rağmen ses duyulmaması ile tanı konulur. Bu yazıda doğumdan sonra solunum sıkıntısı gelişen, ancak entübe edilemeyen, yaşamın ilk dakikalarında persistan faringotrakeal kanal yardımıyla kısmi solunum yaparak hayatta kalabilen laringeal atrezili bir preterm olgu klinisyenlerin dikkatine sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Laringeal atrezi, persistan faringotrakeal kanal, yenidoğan

A case of laryngeal atresia accompanied by persistent pharyngotracheal ductus

Levent Korkmaz1, Işın Güneş2, Hülya Halis1, İbrahim Ketenci3, Osman Baştuğ1, Mehmet Doğan4, Mustafa Ali Akın5
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
3Department of Otolaryngology, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
4Department of Radiology, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
5Neonatology Unit, Department of Pediatrics Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

Laryngeal atresia is generally a fatal congenital anomaly with an incidence of 1: 50,000 births. This congenital anomaly is a condition of multifactorial inheritance, in which the fetus has a dilated trachea, enlarged echogenic lungs, an inverted or flattened diaphragm, fetal hydrops, and ascites. Diagnosis is usually made when there is failure to perform endotracheal intubation in a neonate with severe respiratory distress and absence of audible cry. Here, we present a very rare case of a newborn with laryngeal atresia who had respiratory distress and was sustained for the first few minutes of life using partial ventilation via a persistent pharyngotracheal duct. We would like to draw the attention of all physicians to this issue by reporting a rare fatal case of a newborn with a congenital presentation.

Keywords: Laryngeal atresia, newborn, persistent pharyngotracheal ductus

Levent Korkmaz, Işın Güneş, Hülya Halis, İbrahim Ketenci, Osman Baştuğ, Mehmet Doğan, Mustafa Ali Akın. A case of laryngeal atresia accompanied by persistent pharyngotracheal ductus. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 57-60

Sorumlu Yazar: Levent Korkmaz