ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Gastrointestinal sistem kanaması ve protein kaybettiren enteropati nedeni olarak eozinofilik gastroenterit [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 299-303 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.48276

Gastrointestinal sistem kanaması ve protein kaybettiren enteropati nedeni olarak eozinofilik gastroenterit

Makbule Eren1, Nujin Uluğ2, Yusuf Aydemir1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Hepatoloji Bilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Eozinofilik gastroenterit gastrointestinal kanalın herhangi bir bölümünün eozinofilik infiltrasyonu ile belirgin enflamatuar bir hastalıktır. Belirti ve bulguları eozinofilik infiltarasyonun derinliğine ve bölgesine bağlı olarak heterojendir. Bu makalede akut üst gastrointestinal sistem kanaması ve protein kaybettiren enteropati bulguları ile başvuran ve eozinofilik gastroenterit tanısı alan iki hasta sunulmuştur. Olguların her ikisinin de üst endoskopisinde mukozal yalancı kitle görünümleri saptanmıştır. Her iki hasta da proton pompa inhibitörü ve eliminasyon diyeti tedavisine iyi klinik yanıt vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, eozinofilik enteropati, hipoproteinemi, kanama

Eosinophilic gastroenteritis as a cause of gastrointestinal tract bleeding and protein-losing enteropathy

Makbule Eren1, Nujin Uluğ2, Yusuf Aydemir1
1Division of Pediatric Gastroenterology and Hepatology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey
2Department of Child Health and Diseases, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Eosinophilic gastroenteritis is an inflammatory disease characterized by pathologic eosinophilic infiltration of any portion of the gastrointestinal tract. Depending on the involved site and layer of eosinophilic infiltration, symptoms and signs are heterogeneous. This manuscript reports two patients who presented with acute upper gastrointestinal tract bleeding and protein-losing enteropathy signs, and were diagnosed as having eosinophilic gastroenteritis. Upper endoscopy revealed an appearance of mucosal pseudomass in both patients. Both patients achieved satisfactory clinical improvement with an elimination diet and proton pump inhibitor treatment.

Keywords: Endoscopy, eosinophilic enteropathy, hemorrhage, hypoproteinemia

Makbule Eren, Nujin Uluğ, Yusuf Aydemir. Eosinophilic gastroenteritis as a cause of gastrointestinal tract bleeding and protein-losing enteropathy. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(3): 299-303

Sorumlu Yazar: Makbule Eren