ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Yenidoğan döneminde geçici endokrin sorunlar [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 3-12 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.04810

Yenidoğan döneminde geçici endokrin sorunlar

Selim Kurtoğlu1, Gül Direk2, Zeynep Uzan Tatlı2, Nihal Hatipoğlu2
1Memorial Kayseri Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Birimi, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Yenidoğan döneminde bir dizi geçici endokrin sorun oldukça sık görülmektedir. Olguların doğru tanınması ve uygun tedavisi önem taşımaktadır. Yazıda yenidoğanın geçici endokrin sorunlarına değinilmiş ve ilgili dizinler gözden geçirilmiştir. Kan şekeri sorunlarından geçici hipoglisemi ve hiperglisemi, sürrenal sorunlardan özellikle görece adrenal yetmezlik, geçici hipotirotropinemi gibi tiroid sorunları hekimlerin sıkça karşı karşıya geldiği sorunlardır. Genital ve üriner sorunlar cinsiyete göre farklı yorumlanmalıdır. Kalsiyum metabolizması ile ilişkili sorunlar, su metabolizması ile ilişkili sorunlar ve endokrin cilt sorunları da görülebilen diğer sorunlardır. Bunların tanınması, uygun şekilde değerlendirilmesi ve tetkiklerin doğru yorumlanabilmesi için hormonların yenidoğan dönemindeki normallerinin bilinmesi elzemdir.

Anahtar Kelimeler: Geçici endokrin sorunlar, tanı, yenidoğan, yönetim

Transient endocrinologic problems in the newborn period

Selim Kurtoğlu1, Gül Direk2, Zeynep Uzan Tatlı2, Nihal Hatipoğlu2
1Department of Pediatric Endocrinology, Memorial Kayseri Hospital, Kayseri, Turkey
2Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

Many transient endocrinologic disorders are frequently seen in newborn period. Early diagnosis and treatment is important for babies. In this article, transient endocrinopathy of newborn and relevant literature were reviewed. Blood sugar problems, especially adrenal insufficiency due to adrenal problems, thyroid problems such as transient hypotirotropinemia, are frequently encountered by physicians. Genital and urinary problems should be evaluated differently according to gender. Problems related to calcium metabolism, problems associated with water metabolism and endocrine skin problems are other problems. It is essential to know the normals of the hormones in the neonatal period in order to recognize them properly, to evaluate them properly and to interpret the tests correctly.

Keywords: Diagnosis, management, newborn, transient endocrinologic problems

Selim Kurtoğlu, Gül Direk, Zeynep Uzan Tatlı, Nihal Hatipoğlu. Transient endocrinologic problems in the newborn period. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(1): 3-12

Sorumlu Yazar: Gül Direk