ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Baskıdaki Makaleler - Türk Pediatri Arşivi

Baskıdaki Makaleler

1.
Associations between parenting styles and excessive screen usage in preschool children
Nilgün Çaylan, Sıddıka Songül Yalçın, Meryem Erat-nergiz, Deniz Yıldız, Ayşe Oflu, Özlem Tezol, Şeyma Çiçek, Dilşad Foto-özdemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.43765  Sayfa 

2.
Fetal rhabdomyoma with maternal tuberous sclerosis that almost completely filled the left ventricle at an early gestational week
Eser Colak, Emel Ebru Ozcimen, Zeynel Gokmen, Mahmut Gokdemir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.70457  Sayfa 
Makale Özeti

ORIJINAL MAKALE
3.
Yenidoğan Sarılığında Kan Değişimi: Türk Neonatoloji Derneği’nin Çok Merkezli, Prospektif Çalışması
Exchange transfusion for neonatal hyperbilirubinemia: A multicenter, prospective study of Turkish Neonatal Society
Emel Okulu, Ömer Erdeve, Oğuz Tuncer, Sabahattin Ertuğrul, Hülya Özdemir, Nukhet Aladag Ciftdemir, Ayşegül Zenciroğlu, Begüm Atasay, on behalf of Turkish Neonatal Society Exchange Transfusion Study Group*
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.65983  Sayfa 

4.
A prospective investigation of factors influencing neonatal visits to tertiary emergency department
Caner Turan, Gülsüm Keskin, Benay Turan, Ali Yurtseven, Eylem Ulaş Saz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.68335  Sayfa 

5.
Accuracy of Enhanced Transcutaneous Bilirubinometry Considering Various Measurement Sites
Lucia Casnocha Lucanova, Jana Zibolenova, Katarina Matasova, Lenka Docekalova, Mirko Zibolen
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.54514  Sayfa 

6.
Akut bronşiolitli olgularda klinik ilişkili faktörler ve tedavi yaklaşımlarının karşılaştırılması
Comparison of clinical related factors and treatment approaches in patients with acute bronchiolitis
Özlem Üzüm, Ali Kanık, Kayı Eliaçık, Hacer Örsdemir Hortu, Yavuz Demirçelik, Mehmet Yan, Mehmet Helvacı, Belde Kasap-Demir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.46144  Sayfa 

7.
Pediatri asistanlarının direk ve video laringoskop ile yaptıkları endotrakeal entübasyonların karşılaştırılması: normal hava yoluna sahip çocuk maket çalışması
Comparison of endotracheal intubations performed by pediatric residents with direct and video laryngoscope: a child manikin study with normal airway
Ayse Berna Anil, Murat Anıl, Fatih Durak, Ümüt Altuğ, Gökçen Özçifçi, Gülşen Yalçın, Sule Demir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.37233  Sayfa 

8.
Alerjik rinitli çocuklarda nazal hava yolu tıkanıklığının, sonoelastografi ve nazal obstrüksiyon semptom değerlendirme (NOSE) skalası ile karşılaştırılması
Comparison of Nasal Airway Obstruction with Sonoelastography and Nose Obstruction Symptom Evaluation Score in Children with Allergic Rhinitis
Serkan Filiz, Mehmet Burak Özkan, Ömer Tarık Selçuk, Bülent Çekiç
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.87894  Sayfa 

9.
Kontakt dermatitli çocuklarda kontakt alerjen duyarlılığı
Contact allergen sensitivity in children with contact dermatitis
Esra Yücel, Deniz Özçeker
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.79577  Sayfa 

10.
CRP/albümin oranı: Geç başlangıçlı yenidoğan sepsisinde ümit verici gram-negatif bakteriemi belirteci
CRP/albumin ratio: A promising marker of gram-negative bacteremia in late-onset neonatal sepsis
Hatice Güneş, Sadık Yurttutan, Mustafa Çobanuşağı, Adem Doğaner
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.99076  Sayfa 

11.
Current situation of pediatric intensive care specialism and pediatric intensive care units in Turkey: Results of national survey
Dincer Yildizdas, Nagehan Aslan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.26937  Sayfa 

12.
Çocuklarda enürezisin algılanan ebeveyn kabul-reddine etkisi
Effect of enuresis on perceived parental acceptance - rejection in children
Songül Yılmaz, Meryem Erat Nergiz, Sare Gülfem Özlü
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.36744  Sayfa 

13.
Effect of malnutrition on the length of stay in hospitalized children
Ayhatun Topal, Orkun Tolunay
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.46354  Sayfa 

14.
Evaluation of our term newborn patients with hypernatremic dehyration
Osman Akdeniz, Muhittin Çelik, Serhat Samancı
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.45202  Sayfa 

15.
İşlevsel tek böbreği olan çocuklarda renal hasarın değerlendirilmesi
Evaluation of renal injury in children with a solitary functioning kidney
Hanife Gül Balkı, Pınar Turhan, Cengiz Candan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.27132  Sayfa 

16.
Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği: tek merkez deneyimi
Glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency: single center exprience
Mehmet Akif Kılıç, Gül Nihal Özdemir, Tuba Nur Tahtakesen, Ezgi Paslı Uysalol, Cengiz Bayram, Ali Ayçiçek, Gönül Aydoğan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.92609  Sayfa 

17.
How often neurological disorders lead to dizziness in childhood?
Elif Yuksel Karatoprak, Gülhan Sözen, Kutluhan Yılmaz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.43410  Sayfa 

18.
Bebek ölümleri ve bebek ölümlerinin nedenleri 2018, Adana, Türkiye
Infant mortality and causes of infant deaths in 2018, in Adana, Turkey
Didem Yüzügüllü, Ferda Özlü
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.55632  Sayfa 

19.
Investigation of the Effects of Using a Baby Walker on Trunk Control and Motor Development
Sabiha Bezgin, Kamile Uzun Akkaya, Halil İbrahim Çelik, Aysu Duyan Çamurdan, Bülent Elbasan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.48742  Sayfa 

20.
Ekstremite Yerleşimli Büyük Vasküler Anomaliler ve Seyri
Large Vascular Anomalies in the Limb and Its Course
Burcu Kılınç Oktay, Ayşe Gonca Kaçar, Simge Çınar Özel, Süheyla Ocak, Tiraje Celkan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.99810  Sayfa 

21.
Nondysraphic spinal intramedullary lipoma: A rare case and management
Bashar Abuzayed, Khaled Alawneh, Majdi Al Qawasmeh, Liqaa Raffee
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.90187  Sayfa 

22.
Protective role of breastfeeding status, chronic health problems and temperament of children in maltreatment by mothers
Anar Taghıyev, Songül Yalçın
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.54280  Sayfa 

23.
Role of surveillance screening in detecting tumor recurrences after treatment of childhood cancers
Pelin Teke Kısa, Suna Emir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.38243  Sayfa 

24.
The association of lactating mothers urinary and breast milk iodine levels with iodine nutrition status and thyroid hormone levels of newborns
Pınar Özkan Kart, Munevver Kaynak Türkmen, Ayşe Anık, Ahmet Anık, Tolga Ünüvar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.97992  Sayfa 

25.
Postpartum Dönemde Annelerin Algıladıkları Eş Desteğinin Emzirme Üzerine Etkisi
The Effect of Perceived Spouse Support of Mothers on Breastfeeding in the Postpartum Period
Gamze Durmazoğlu, Özlem Çiçek, Hülya Okumus
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.09076  Sayfa 

26.
Term bebeği olan anne ve babaların anne sütü algı düzeyi ile doğum sonrası ilk altı ayda sadece anne sütüyle beslenme ilişkisi
The relationship between perception of breast milk of parents with term infants and exclusive breastfeeding in the postnatal first six months
Amine Yavuz Dönmez, Elif Ünver Korğalı
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.75875  Sayfa 

27.
Validity and Reliability of Turkish Version of the Vaccine Hesitancy Scale
Özgür Önal, Hande Nur Eroğlu, Fatma Yağmur Evcil, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Ersin Uskun
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.26878  Sayfa 

28.
Türkiye'de Hepatit A aşısının uygulanmasından sonra yaşa özel seroprevalans: Tek merkezli çocuk hastanesinin sonuçları
Age-specific seroprevalence after the implementation of Hepatitis A vaccine in Turkey: Results of a single-center children’s hospital
Alkım Öden Akman, Başak Yalçın Burhan, Aysun Kara Uzun, Demet Taş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.06982  Sayfa 

29.
Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik direnci; tek merkez deneyimi
Antibiotic resistance in childhood urinary tract infections; a single-center experience
Serhat Samancı, Muhittin Çelik, Muhammet Köşker
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.22309  Sayfa 

30.
Besin alerjisi olan infantlar solunum yolu alerjilerine aday mı?
Are infants with food allergy candidates for respiratory allergy?
Sait Karaman, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Selçuk Yazıcı, Canan Şule Karkiner, Demet Can
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.77785  Sayfa 

31.
Çocuk ve Ergen Psikiyatristlerinin Sigara Bağımlılığı ile İlgili Farkındalıkları ve Müdahale Yaklaşımları
Awareness and Intervention Approaches of Child and Adolescent Phsychiatrists on Nicotin Adddiction
Tilbe Erten, Şermin Yalın Sapmaz, Ayşe Gizem Güleç, Selma Tural Hesapcioglu, Hasan Kandemir, Ozge Yilmaz, Hasan Yüksel
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.04657  Sayfa 

32.
Olgunlaşmamış Trombosit Fraksiyonu Konjenital Pnömoni için Erken Belirleyici Olabilir mi?
Can Immature Platelet Fraction be an Early Predictor for Congenital Pneumonia?
İlkay Er, Ceren Çetin, Canan Baydemir, Ayla Günlemez
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.98965  Sayfa 

33.
Effect of gonadotropin releasing hormone analog treatment on final height in girls aged 6-10 years with central precocious and early puberty
Pınar Şimşek Onat, Senay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Zehra Aycan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.01700  Sayfa 

34.
Çocuk böbrek nakli alıcılarında viral seropozitivitenin değerlendirilmesi
Evaluation of viral seroprevalence in pediatric kidney transplant recipients
Gülşah Kaya Aksoy, İmran Sağlık, Sevtap Velipaşaoğlu, Gözde Öngüt, Elif Çomak, Mustafa Koyun, Sema Akman
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.43789  Sayfa 

35.
Özel olarak seçilmiş majör konjenital anomalilerin doğumdaki yaygınlığı: Üçüncü basamak bir doğum hastanesinde altı yıllık deneyim
The birth prevalance of selected major congenital anomalies: a six- year experience in a tertiary care maternity hospital
Dursun Türkbay, Fuat Emre Canpolat, Turan Derme, Nahide Altuğ, Yavuz Yılmaz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.36097  Sayfa 

DERLEME
36.
Yenidoğanlarda Akut Karaciğer Yetmezliği
Acute Liver Failure in Newborns
Nilgun Karadağ, Aslı Okbay Güneş, Güner Karatekin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.82642  Sayfa 

37.
An essential overview on the public health system and child healthcare in Spain
Angel Carrasco-sanz
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.82246  Sayfa 

38.
Covid19 and re-opening of schools: Opinions with scientific evidence
Mustafa Hacimustafaoglu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.90018  Sayfa 

39.
The new stethoscope for pediatric intensivists: Point-of-care ultrasound
Dinçer Yıldızdaş, Nagehan Aslan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.12499  Sayfa 

OLGU SUNUMU
40.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: nadir yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: a case with rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.37232  Sayfa 

41.
Tip 2 diyabet ile prezente olan prohormon konvertaz eksikliği olgusu
A case of prohormone convertase deficiency diagnosed with type 2 diabetes
Gülin Karacan Küçükali, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Melikşah Keskin, Derya Buluş, Zehra Aycan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.36459  Sayfa 

42.
A homozygous mutation in POMT2 gene in four siblings with limb girdle muscular dystrophy 2N
Mirac Yildirim, Hatice Kocak Eker, Melih Timucin Dogan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.37880  Sayfa 

43.
Bir çocukta İyi Huylu Tekrarlayan İntrahepatik Kolestaz tip 2: olgu sunumu ve yeni mutasyon
Benign Recurrent Intrahepatic Cholestasis type 2 in a child: a case report and novel mutation
Ulas Emre Akbulut, Nadide Cemre Randa, İshak Isik, Atike Atalay
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.74507  Sayfa 

44.
Molibden Kofaktör Eksikliği Tip A ve Hipertrofik Pilor Stenozu Birlikteliği (Yeni Bir Olgu)
Coexistence of molybdenum cofactor deficiency type A and hypertrophic pyloric stenosis, a new case
Mehmet Satar, Ahmet İbrahim Kurtoğlu, Hacer Y Yıldızdaş, Neslihan Önenli Mungan, Ferda Özlü, Atıl Bişgin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.57984  Sayfa 

45.
Infants with failure to thrive, only symptom of a rare disorder: pseudohypoaldosteronism, case series
Dilara Ceylan, Elvan Bayramoğlu, Emine Polat, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, zehra aycan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.38159  Sayfa 

46.
Streptococcus anginosus’un neden olduğu subdural ampiyem, beyin apsesi ve superior sagittal sinüs ven trombozu
Subdural empyema, brain abscess, and superior sagittal sinus venous thrombosis secondary to streptococcus anginosus
Osman Yeşilbaş, Irmak Tahaoğlu, Can Yılmaz Yozgat, Burcu Bursal Duramaz, Özden Turel, Nur Tekin, Selçuk Uzuner, Anas Abdallah
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.03743  Sayfa 

47.
Olgu sunumu: moleküler düzeyde tanısı konulmuş olan ilk Türk Rotor sendromlu aile
Evren Gümüş, Meryem Karaca, Uğur Deveci, Milan Jirsa
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.55798  Sayfa 

48.
A Family With Novel Homozygous Deletion Mutation (c.1255delT; p.Phe419Serfs*12) in GCK Gene Which is A Rare Cause of Permanent Neonatal Diabetes Mellitus
Semih Bolu, Recep Eröz, mustafa Doğan, Ilknur Arslanoglu, Hakan Uzun, Furkan Timur
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.05882  Sayfa 

49.
Çocukluk Çağında Nadir Bir Olgu: Frontal Sinüs Osteomuna İkincil Pott’s Puffy Tümör Gelişimi
A rare case in childhood: Pott’s Puffy Tumor development secondary to frontal sinüs osteom
Necmiye Öztürk, Köksal Atay, Engin Çekin, Evren Erkul, Ferhan Karademir
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.28863  Sayfa 

50.
Autoimmune rhomboencephalitis: a pediatric case report
Achille Marino, Francesco Canonico, Raffaella Maria Pinzani, Massimo Andreotti, Tiziana Variscoa, Alberto Maria Cappellari
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.26576  Sayfa 

51.
Bronkopulmoner displazi tanılı ikizde mezenkimal kök hücre tedavisi ve akciğer ultrasonografisi ile tedavi izlemi
Clinical and radiological course of bronchopulmonary dysplasia in twins who were treated with mesenchymal stem cells and followed up by lung ultrasonography
Ahmet Öktem, Hasan Tolga Çelik, Şule Yiğit, Murat Yurdakök
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88785  Sayfa 

52.
Otolog kan yaması ile tedavi edilen ilk yenidoğan persistan pnömotoraks vakası: Olgu sunumu.
First case report of neonatal persistent pneumothorax treated with autologous blood patch
Mirzaman Huseynov
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.68235  Sayfa 

53.
Erken Yaşta Malabsorpsiyon ile Başvuran Gastrointestinal Sarkoidoz
Gastrointestinal Sarcoidosis Presenting with Malabsorption at an Early Age
Özlem Kalaycık Şengül, Bilge Şahin Akkelle, Burcu Volkan, Engin Tutar, Ciğdem Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.93274  Sayfa 

EDITÖRE MEKTUP
54.
Antimicrobial usage and pediatrics population: A need for the implementation of antimicrobial stewardship programs in Turkey
Zakir Khan, Yusuf Karataş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.34341  Sayfa 
Makale Özeti

55.
Konjenital FVII eksikliği olan çocukta ayak bileğine radyoizotop sinovektomi uygulaması
Nihal Özdemir, Zafer Şalcıoğlu, Gönül Aydoğan, Ferhan Akıcı, Zafer Başlar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.84669  Sayfa 
Makale Özeti

56.
On promoting breastfeeding of infants born to women with COVID-19
Selim ÖNCEL
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.56514  Sayfa 
Makale Özeti

57.
Praise for child neuropsychiatry
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.66743  Sayfa 
Makale Özeti