ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Cilt : 55 Sayı : 3 Yıl : 2020

Hızlı Arama
Amaç & Kapsam

Amaç & Kapsam

Amaç ve Kapsam

Türk Pediatri Arşivi (Turk Pediatri Ars); Türk Pediatri Kurumu’nun uluslararası, süreli, açık erişimli, dijital bilimsel yayın organıdır. Dergi; bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında olmak üzere yılda altı sayı olarak yayınlanmaktadır.  Türk Pediatri Kongresi için ek bir sayı çıkarmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce’dir.

Türk Pediatri Arşivi; çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında yayınladığı özgün araştırma ve editöre mektup türündeki makalelerle uluslararası literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derlemeler sadece davetli yazarlar tarafından hazırlanmaktadır. Derginin hedef kitlesi çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda çalışan uzmanlar, akademisyenler ve ilgili diğer dal uzmanlarıdır.

Derginin makale değerlendirme ve yayın süreçleri ‘International Committee of Medical Journal Editors’ (ICMJE), ‘World Association of Medical Editors’ (WAME), ‘Council of Science Editors’ (CSE), ‘Committee on Publication Ethics’ (COPE), ‘European Association of Science Editors’ (EASE) ve ‘National Information Standards Organization’ (NISO) kılavuzlarına uygun olarak yapılmaktadır. Türk Pediatri Arşivi, ‘Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing’ (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Türk Pediatri Arşivi; PubMed Central, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TUBITAK ULAKBIM TR Dizin, EMBASE, SCOPUS, HINARI, EBSCO, CINAHL ve GALE tarafından dizinlenmektedir.

Derginin tüm masrafları Türk Pediatri Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler www.turkpediatriarsivi.com sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Derginin web sayfasına reklam verilebilir, bu konu ile ilgili başvurular yayın sekreterliğine yapılmalıdır. Reklam görselleri sadece Baş Editör onayı ile yayınlanmaktadır.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Türk Pediatri Kurumu, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncının değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı; yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Türk Pediatri Arşivi; Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişim modeline uygun yayın yapan açık erişimli bir dergidir. Derginin arşivine www.turkpediatriarsivi.com adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilir. Türk Pediatri Arşivi’nde yayınlanan içerikler Creative Commons 4.0 Uluslararası Atıf Lisansı ile lisanslanmaktadır.

Baş Editör: Özgür Kasapçopur
Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 212 632 86 33
Faks: +90 212 632 86 33
E-posta: [email protected]
Yayıncı: KARE YAYINCILIK
Addres: Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdi Bey Cad. Concord İstanbul, 1. Etap, B 162, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 550 61 11
Faks: +90 216 550 61 12
E-posta: [email protected]
Web: www.karepb.com