ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Alerjik rinitli çocuklarda nazal sıvı β-defensin 2 düzeylerinin incelenmesi
1 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Clinical Microbiology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Pediatrics, Division of Pediatric Chest Diseases, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 79-84
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4497
Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, çocuk, defensin, hastalık ağırlığı, nazal sıvı, poliüretan
Özet

Amaç: Son yıllarda doğal immün sistemin alerjik hastalıkların patogenezindeki rolü konusunda bilgi birikimi artmaktadır. Antimikrobiyal peptidlerden olan defensinler doğal immün sistemin önemli bileşenlerindendir. Defensinler bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlarına karşı güçlü etkinlik gösterirler. Ayrıca; antitümoral immünite, kemotaksi, enflamasyon ve yara iyileşmesi gibi birçok fizyolojik süreçte düzenleyici işlevleri vardır. Bu çalışmamızda alerjik rinitli çocukların nazal sıvılarındaki β-defensin 2 düzeylerini araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma ve kontrol grupları; 28 yeni tanı konulmuş, hiç tedavi almamış alerjik rinit tanılı hasta ve 23 sağlıklı çocuktan oluşturuldu. Alerjik rinit tanılı hastalara alerjenlerle deri testleri yapıldı ve hastalığın şiddeti toplam belirti puanı kullanılarak değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunun nazal sıvıları değiştirilmiş bir poliüretan sünger absorbsiyon yöntemi ile toplandı ve β-defensin 2 düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü.

 

Bulgular: Alerjik rinit tanılı hastaların nazal sıvı β-defensin 2 düzeylerinin ortanca değeri 173,8 pg/mL (çeyrekler aralığı; 54,8-205,9) iken kontrol grubunun ortanca β-defensin 2 değeri 241,6 pg/mL (163,5-315,2) idi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0,01). Ayrıca, nazal sıvı β-defensin 2 düzeyleri ve toplam belirti puanı arasında anlamlı bir negatif korelasyon izlendi (rho:-0,78, p<0,001).

 

Çıkarımlar: Alerjik rinit tanılı çocuk hastaların nazal sıvı β-defensin 2 düzeyleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak düşüktür ve β-defensin 2 düzeyleri hastalık şiddeti ile negatif olarak koreledir. Defensinler ve diğer antimikrobiyal peptidlerin alerjik enflamasyondaki rollerinin daha iyi anlaşılması bu yaygın hastalıkların yönetimi ve tedavisi konularında yeni ufuklar açabilir. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 79-84)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018