ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Prematüre retinopatisi gelişiminde seri ölçülen serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeylerinin rolü
1 Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey  
3 Department of Opthalmology, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2017; 52: 10-14
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4348
Anahtar Kelimeler: İnsülin benzeri büyüme faktörü-1, prematüre, prematüre retinopatisi
Özet

Amaç: Bu çalışmada, dünya çapında körlüğün en önemli nedenlerinden biri olmaya devam eden prematüre retinopatisi gelişiminde, yenidoğan dönemindeki serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeylerinin rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu ileriye dönük çalışmaya 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında <32 gebelik haftası ve doğum ağırlığı <1 500 g olan toplam 40 prematüre bebek alındı. Retina muayene zamanları Amerikan Pediatri Akademisi’nin prematüre retinopatisi tarama ve takip önerilerine göre belirlendi. Prematüre retinopati değerlendirmesi uluslararası prematüre retinopati sınıflamasına göre yapıldı. Serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri 1, 3, 7, 21 ve 28. günlerde alınan kan örneklerinden çalışıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 40 bebekten 11’inde (%27,5) prematüre retinopatisi saptanırken, 29 bebekte prematüre retinopatisi görülmedi. Prematüre retinopatisi gelişen bebeklerin doğum ağırlığı ve gestasyonel yaşları prematüre retinopatisi gelişmeyen bebeklere göre daha küçük saptandı. Her iki grupta yer alan bebeklerin demografik özellikleri benzer iken prematüre retinopatisi grubunda mekanik ventilasyon gün süresi daha uzundu (p=0,036). İki grup arasında intraventriküler kanama, nekrotizan enterokolit, bronkopulmoner displazi, patent duktus arteriyozus gibi yenidoğan sorunları açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Tüm serum örneklerinde (1, 3, 7, 21 ve 28. gün) prematüre retinopatisi grubundaki ortalama insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri prematüre retinopatisi olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük saptandı (p=0,001).

 

Çıkarımlar: Sonuç olarak bu çalışma ile seri bakılan serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyi düşüklüğünün prematüre retinopatisi gelişimi ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018