ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Narkolepsi ve katapleksi: bir çocuk olgu sunumu
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği, Adana, Türkiye  
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 221-223
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2180
Anahtar Kelimeler: Çocuk, katapleksi, narkolepsi
Özet

Narkolepsi nadir görülen, gün içinde aşırı uyku hali ile tanımlanan,  ani kas tonusu kaybı, uykuya dalma sırasında olan halüsinasyonlar ve uyku felcinin eşlik ettiği, uykunun hızlı göz hareketlerinin görüldüğü dönemdeki bozukluğuna bağlı bir hastalıktır. Bu yazıda ilk başvurusundan yaklaşık on üç ay sonra narkolepsi ve katapleksi tanısı konulan sekiz yaşında erkek hasta sunulmuştur. Hasta gün içinde sık ve çabuk uyuklama yakınması ile başvurdu. İzleminde ilk başvurusundan yedi ay sonra baş düşmeleri şeklinde katapleksisi gelişti. Farklı ön tanılarla tetkik edilen hastaya ilk başvurusundan ancak on üç ay sonra polisomnografi ve çoklu uykuya geçme süresi (latans) testi yapılarak narkolepsi, katapleksi tanısı konuldu. İlaç tedavisi başlanarak izleme alınan hastanın yakınmaları büyük oran düzeldi. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018