ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Adrenokortikotropik hormon direnç sendromlu bir yenidoğanda zararlı geleneksel bir uygulama: dağlama
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 224-227
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2218
Anahtar Kelimeler: Adrenokortikotropikhormon, dağlama, yenidoğan
Özet

Dağlama; geleneksel bir uygulama olup, çeşitli hastalıkları tedavi etmek için deri üzerine sıcak demir çubuklarla oluşturulan yanıklardır. Vücut için zararlı bir uygulama olmasına karşın yenidoğanın fizyolojik sarılığı, zatüre, havale gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıla gelmiş bir tedavi yöntemidir. Yenidoğan bebeklerde ciddi hastalıklara ve uygun tıbbi bakımda gecikmelere neden olur. Bu tür geleneksel uygulamaların yerine modern tıbbın getirdiği yenilikler ve kanıta dayalı tıbbın kullanılması tercih edilmelidir. Biz dağlama yapılmış, olgun bir yenidoğan bebekte adrenokortikotropik hormon direnç sendromu tanısı konulan olguyu sunduk. Ülkemizde nadir görülen, ancak sağlık ve sosyal yönlerden çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu konu ile ilgili farkındalığın arttırılması için olgunun sunulması uygun görülmüştür.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018