ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Düşük doğum ağırlıklı bebeklere verilen farklı folik asit destek dozlarının değerlendirilmesi
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Samsun, Türkiye  
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 210-216
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4235
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, düşük doğum ağırlıklı bebek, folik asit, takviye, yenidoğan
Özet

Amaç: Düşük doğum ağırlıklı bebeklere verilen 50 mcg folik asit destek dozunun yeterliliği araştırıldı. Maternal, anne sütü ve bebeklerin folat seviyeleri ile folik asit takviye dozu değerlendirildi. 

 

Gereç ve Yöntemler: Hayatın birinci gününde serum ve eritrosit içi folat seviyeleri için 141 düşük doğum ağırlıklı bebekten kan alındıktan sonra, folik asit takviye dozuna göre bebekler rastgele üç gruba ayrıldı. Kırk-altı bebeğe 25 µcg/g, 39 bebeğe 50 µcg/g, 44 bebeğe 75 µcg/d folik asit verildi, 12 bebeğe folik asit desteği verilemedi. Folik asit takviyesi bitiminde kontrol kan örnekleri alındı. Annelerden serum ve eritrosit içi folat düzeyi için örnekler doğum sonrası ilk 48 saatte, anne sütü folat seviyesi için örnekler doğum sonrası üç gün içinde alındı. Bebeklerin beslenme şekli, maternal folik asit alımı, bebeklerin Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’ndeki sorunları kaydedildi.  

 

Bulgular: Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı ve gebelik haftası sırasıyla 1 788,2±478,4 g ve 33,5±2,9 idi. Bebeklerin servise kabulündeki ortalama serum ve eritrosit içi folat seviyeleri sırasıyla 21,2±12,2 ng/mL, 922,7±460,7 ng/mL idi. Maternal ortalama serum, eritrosit içi folat ve anne sütü folat seviyeleri 12,3±7,5 ng/mL, 845,5±301,4 ng/mL ve 30,6±33,0  ng/mL idi. Gebelikte folik asit takviyesi alan annelerin süt folat seviyeleri almayanlardan yüksekti (p<0,001). Folik asit desteği alan bebeklerin kontrol serum folat seviyeleri bazal değere göre tüm gruplarda yüksekti. Fakat, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Bebeklerin beslenme şeklinin kontrol serum folat seviyesine etkisi yoktu. 

 

Çıkarımlar: Bu çalışma ile folik asit 25, 50 ve 75 µcg/g dozlarının serum folat seviyelerini benzer şekilde etkilediği görüldü. Sonuç olarak düşük doğum ağırlıklı bebeklere 25 µcg/g folik asit dozunun da yeterli olduğu söylenebilir.  (Turk Pediatri Ars 2016; 51: 210-6)

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018