ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Soğuk antikorlu otoimmün hemolitik anemili çocuk hastada plazmaferez
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım ve Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Eskişehir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/tpa.2016.2956
268 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Otoimmün hemolitik anemi, soğuk antikor, plazmaferez
Özet

Otoimmün hemolitik anemi, eritrosit yüzey antijenlerine karşı gelişen otoantikorlar nedeni ile oluşan hemoliz tablosudur. Birincil, ikincil veya antikorların aktive oldukları ısıya göre sıcak, soğuk tip olarak sınıflandırılır. Çocukluk çağında nadir görülür. Klinik tablo sıklıkla akut başlangıçlı, kendi kendini sınırlayıcı özelliktedir. Burada yüksek doz steroid ve intravenöz immünglobulin (İVİG) tedavisine dirençli, plazmaferez ile başarılı şekilde tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. Üç yaşında erkek hasta halsizlik, solukluk, koyu renkli idrar yapma şikayeti ile getirildi. Başvuru anında hemoglobin düzeyi 5,8 g/dL idi. İndirek bilirubin ve laktat dehidrogenazı yüksek, haptoglobulini düşük, retikülosit yüzdesi düşüktü. Anti C3 ile bakılan direk coombs testi pozitif saptandı. Hayatı tehdit eden anemisi olduğu için dört defa eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldı. Yüksek doz steroid (30 mg/kg/gün, metilprednizolon) ve İVİG (1gr/kg/gün, iki gün)  tedavisi verildi. Medikal tedaviye cevap alınamadığı için yatışının dördüncü gününde plazmaferez yapıldı. Plazmaferez sonrası transfüzyon ihtiyacı olmadı.  Plazmaferez tedavisi soğuk antikorlu otoimmün hemolitik anemili çocuklarda etkili olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 27.04.2017