ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Sjögren sendromu ve sistemik lupus eritematozus birlikteliği
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 166-168
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2001
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, sistemik lupus eritematozus, Sjögren sendromu
Özet

Sistemik lupus eritematozus ve Sjögren sendromu otoenflamatuvar zeminde gelişen ve önemli organ hasarlarına yol açabilen iki önemli kronik hastalıktır. Bu iki hastalığın birlikte görüldüğü olgular nedeniyle, bir dönem aynı hastalığın iki formu olduğu düşünülmüş olsa da, son yıllarda ortak özellikler içeren ayrı iki durum olduğu görüşü öne çıkmıştır. Burada Sjögren sendromu tanısıyla altı yıl boyunca izlenen ve sonrasında sistemik lupus eritematozus birlikteliği saptanan 16 yaşındaki bir kız olgu sunulmaktadır. Başlangıçta sistemik lupus eritematozus açısından güçlü kanıtlar olmayan olguda önemli proteinüri ve seroloji pozitifliği gelişmiş ve böbrek biyopsisinde sistemik lupus eritematozus nefriti tanısı konmuştur. Sistemik lupus eritematozus ve Sjögren sendromu ayırımı halen tam olarak yapılamamaktadır. Bu iki önemli hastalığın kesin olarak ayırt edilebilmesi için tanı ve sınıflandırma ölçütlerinin daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018