ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Farklı iki dönemde perinatal mortalitenin değerlendirilmesi: tek merkez sonuçları
1 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 128-134
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3453
Anahtar Kelimeler: Erken yenidoğan ölüm, geç yenidoğan ölüm, modifiye wigglesworth sınıflaması, ölü doğum, perinatal ölüm
Özet

Amaç: Bu çalışmada tek merkezde iki farklı dönemde gerçekleşen 37 864 doğum ile perinatal ölüm hızının araştırılması, perinatal ölümlerin bileşenleri ve etkileyen faktörlerin 1999 yılında yaptığımız perinatal ölüm çalışma sonuçları ile karşılaştırılması, ölüm oranlarının azaltılmasına yönelik alınacak önlemlerin vurgulanması amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Ocak-Aralık 2007 tarihleri arasında Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen tüm canlı ve ölü doğumlar değerlendirildi. Sonuçlar 1999 yılında yapılan çalışma ile karşılaştırıldı. Çalışmaya beş yüz gram ve 22 gebelik haftasından büyük doğumlar alındı. Ölü doğum hızı, erken yenidoğan ölüm hızı, geç yenidoğan ölüm hızı, perinatal ölüm hızı, düzeltilmiş perinatal ölüm hızı hesaplandı. Perinatal ölümlerin değerlendirilmesinde Modifiye Wigglessworth Sınıflaması kullanıldı ve olgular 7 grupta incelendi. 2007–1999 yıllarındaki özellikler irdelendi; farklılıklar kaydedildi, sonuçlar tartışıldı.

 

Bulgular: İki dönem karşılaştırıldığında perinatal ölüm hızının ‰23,5’den ‰26’ya yükseldiği görüldü; nedenleri araştırıldığında 2007 yılında ölü doğumların arttığı (%84) özellikle doğumsal anomalilerin bu artış­ta önemli rolü olduğu görüldü. Erken yenidoğan ölüm hızı, 1999’da ‰8 iken 2007’de ‰4’e gerilediği, özellikle prematüre ölümleri (Grup 3) ve perinatal asfiksi (Grup 4) ölümlerinin anlamlı düzeyde azaldığı saptandı.

 

Çıkarımlar: Erken yenidoğan ölüm hızındaki düşüş 2002 yılından sonra kurulan yenidoğan yoğun bakım biriminin verimli çalışması ile açıklanmıştır.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018