ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Çocuklarda deri mastositozuna güncel yaklaşım
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 123-127
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2418
Anahtar Kelimeler: Çocuk, deri, mastositoz
Özet

Mastositoz, bir ya da daha fazla organda klonal mast hücre çoğalması ve birikimi ile seyreden farklı klinik tablolara yol açabilenbir hastalıktır. Mast hücrelerinin farklı dokulardaki anormal artışı ve etkinliği farklı klinik tablolara yol açar. Sadece deri tutulumu ile sınırlı olan deri mastositozu çocuklarda görülen en tipik klinik tablodur, çocukluk yaş grubunda sistemik mastositoz oldukça nadirdir. Deri mastositozunda tanı klinik bulgular ile konulur, ancak hastalık bilinmediğinden ve ayırıcı tanıda düşünülmediğinden tanı çoğunlukla gecikir. Bu yazıda çocuklarda deri mastositozunun güncel tanı, tedavi ve yönetimi hakkında bilgi verilerek, bu konuda farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018