ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocuklarda vitamin D düzeyinin alt solunum yolu enfeksiyonları üzerine etkisi
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 94-99
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3383
Anahtar Kelimeler: Alt solunum yolu enfeksiyonu, çocuk, vitamin D
Özet

Amaç: Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altı çocuklarda başta pnömoniler olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları yüksek ölüm ve hastalık nedeni olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Vitamin D eksikliğinin başta rikets/osteomalazi olmak üzere çeşitli kanser, otoimmün hastalıklar, hiperproliferatif deri hastalıkları, kalp damar sistemi hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları için risk oluşturduğu bilinmektedir. Vitamin D hücresel ve hümoral bağışıklıkta ve akciğer işlevlerinde etkilidir. Ülkemizde çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonları ve vitamin D eksikliği sık görülüp; bunların ilişkisini inceleyen çalışma yapılmamıştır. Bu olgu-kontrollü çalışmada çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu ve vitamin D düzeyi ilişkisinin incelenmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan 6 ay-5 yaş arası 63 hasta çocuk ile aynı yaş grubunda, son bir ay içerisinde herhangi bir alt solunum yolu enfeksiyonu bulgusu ve eşlik eden kronik hastalığı olmayan 59 çocuk vitamin D düzeyleri açısından karşılaştırıldı. Hasta grubundaki çocuklar ayrıca hastalığın kliniğine göre değerlendirildi.

 

Bulgular: Alt solunum yolu enfeksiyonu ve vitamin D düzeyi arasında hastalık ve ağırlığı açısından anlamlı ilişki saptanmadı. Ancak çalışmaya alınan tüm çocuklarda vitamin D eksikliği/yetersizliğinin sık görüldüğü saptandı.

 

Çıkarımlar: Çalışmamızda alt solunum yolu enfeksiyonu ve vitamin D düzeyi arasında ilişki bulunmamasına karşın çalışmaya alınan çocukların yaklaşık yarısında vitamin D düzeyinin normalden düşük olması; vitamin D’nin enfeksiyonlar, akciğer işlevleri ve bağışıklık üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda vitamin D düzeyi bakılması ve özellikle kış aylarında tüm çocuklara D vitamini desteği yapılması önerilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018