ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Gebelikte annenin karbamezepin ve valproik asit kullanımına bağlı hipomagnesemi ve çekilme sendromu
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 114-116
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3142
Anahtar Kelimeler: Çekilme sendromu gebelik, hipomagnesemi, karbamazepin, valproik asit, yenidoğan
Özet

Gebelik döneminde kullanılan ilaçlar fetüsü ve yenidoğanı etkilemektedir. Bu yazıda, gebeliği süresince epilepsi tanısı ile valproik asit ve karbamazepin kullanan bir annenin yenidoğan bebeğinde gözlenen bulgular sunuldu. Olguda bu ilaçların kullanımına bağlı olduğu düşünülen hiponatremi, beslenme sorunu, çekilme sendromu bulguları ile birlikte hipomagnezemi ve 4 mm çapında atriyal septal defekt saptandı. Gebelikte karbamazepin ve valproik asit kullanımına bağlı birçok yan etki bildirilmiştir. Bu ilaçların gebelikteki kullanımlarına bağlı bilinen yan etkilerine ek olarak bilgilerimize göre hipomagnezemi bulgusu daha önce bildirilmemiştir. Bebekte saptanan hipomagnezeminin  bu ilaçların kullanımına bağlı olduğu düşünüldü.   

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018