ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
İzmir’de liseye devam eden ergenlerin sağlık davranışları
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adolesan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 22-34
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3389
Anahtar Kelimeler: Alkol, boş zaman etkinlikleri, ergen, sağlık davranışları, şiddet, tütün, yeme davranışları
Özet

Amaç: : Bu kesitsel çalışmada, İzmir liselerinde okuyan gençlerin kendileri tarafından ifade edilen sağlıkla ilgili davranışlarının sıklığı ile cinsiyete ve sınıflara göre farklılıklarını saptamak amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Örneklem seçimi için katmanlı küme yöntemi kullanıldı. Araştırmaya İzmir ilinde 22 liseye devam eden 2 296 öğrenci katıldı. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Health Behaviour in School-aged Children Study-2009/2010” çok uluslu araştırmasının soru formundan alınan ve ergenlerin internet kullanım davranışlarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen sorular kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmelerde ki-kare testi, Cramer’s V katsayısı yöntemiyle korelasyon testi kullanıldı.

 

Bulgular: Araştırmamızda İzmir’de lise öğrencileri arasında sigara deneme %33,8, son 30 günde sigara içme %26,3, son 30 günde düzenli sigara içme %14,9, alkollü bir içki deneme %54,1, son 30 günde alkollü bir içki içme %38,4, sarhoş olma %31,6, yeterli fiziksel etkinlik yapma %10,9, uzun süre televizyon izleme %59,9, uzun süre internet kullanımı %72,8, düzenli kahvaltı yapma %48,1, yeterli meyve tüketme %36,2, yeterli sebze tüketme %14,1, sık şeker ya da çikolata tüketme %31,3 ve sık gazlı içecek tüketme %18, zorbalığa uğrama %30,3, zorbalık yapma sıklığı %29,9 ve kavgaya karışma %41 oranında saptandı.

 

Çıkarımlar: Bu sonuçlar ülkemizde “Ergen Dostu Sağlık Hizmetleri” nin yaygınlaştırılması gerektiğini, hekimlerin her başvurularında ergenleri sağlıkla ilişkili davranışları açısından değerlendirmelerinin önemli olduğunu ve okullarda ilkokul yıllarından başlamak üzere sağlığı geliştirme yaklaşımının benimsendiği müdahale programlarına gereksinim olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018