ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Boynun ön bölümünde aşırı kıllanma: sporadik bir olgu
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Birimi, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 49-51
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.1315
Anahtar Kelimeler: Boynun ön bölümünde aşırı kıllanma, sporadik, vezikoüreteral reflü
Özet

Boynun ön bölümünde aşırı kıllanma boyun bölgesinde laringeal prominensin hemen üzerinde bulunan terminal kıl demetiyle belirgin nadir rastlanan birincil bölgesel aşırı kıllanma tipidir. Etiyolojisi bilinmemektedir. Bu yazıda beş yıldır boynun ön bölümünde aşırı kıllanma nedeniyle kliniğimize başvuran 15 yaşındaki kız olgu sunuldu. Özgeçmişinde vezikoüreteral reflü dışında özellik saptanmadı. Klinik bulgulara dayanarak boynun ön bölümünde aşırı kıllanma tanısı konuldu, ailede başka olgu olmadığından sporadik olarak değerlendirildi. Bugüne dek boynun ön bölümünde aşırı kıllanma tanısı alan 33 olgu bildirilmiştir. Boynun ön bölümünde aşırı kıllanmaya birçok anomali eşlik edebilir ancak, sıklıkla tek başına bir defekt olarak ortaya çıkar (%70). Olgumuzda gözlenen vezikoüreteral reflü ile boynun ön bölümünde aşırı kıllanma birlikteliği rastlantısal olabilir, literatürde vezikoüreteral reflünün eşlik ettiği boynun ön bölümünde aşırı kıllanmalı olgu bugüne dek bildirilmemiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018