ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Akut romatizmal ateş tanısında güncelleme: 2015 Jones ölçütleri
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2016; 51: 1-7
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.2397
Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, ekokardiyografi, Jones kriterleri, romatizmal kalp hastalığı, subklinik kardit
Özet

Son Jones ölçütlerinde akut romatizmal ateş tanısı için düşük riskli ve orta-yüksek riskli topluluklarda farklı tanı ölçütleri oluşturulmuştur. Türkiye, akut romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalığı açısından yapılan bölgesel taramaların sonucu ile orta-yüksek riskli topluluklara uymaktadır. Düşük riskli topluluklarda tanı ölçütlerindeki değişiklikler, klinik olarak saptanan karditin yanısıra ekokardiyografi ile saptanan subklinik kardit majör bulgu olarak ve 38,5°C ve üzerinde ateş minor bulgu olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu orta-yüksek riskli topluluklarda yeni değişiklik olarak klinik olarak saptanan karditin yanısıra ekokardiyografi ile saptanan subklinik kardit majör bulgu olarak kullanılmakta; ek olarak eklem bulgularından gezici artritin yanısıra, aseptik monoartrit ve poliartralji majör bulgu, monoartralji de minör bulgu olarak kullanılmaktadır. Ancak subklinik karditi sağlıklı bireylerde saptanan fizyolojik kapak yetersizliklerinden ayırt etmek; aseptik monoartrit ve poliartralji majör bulgu olarak kullanıldığında eklemleri tutan diğer hastalıkları dışlamak doğru tanı için son derece önemlidir. Ayrıca Türkiye gibi orta-yüksek riskli topluluklarda minör bulgulardan ateşin 38°C ve üzerinde, eritrosit çökme hızının 30 mm/sa ve üzerinde olması minör bulgu olarak kabul edilmiştir. İlk atak tanı ölçütleri değiştirilmemiş; tekrarlayan atak için eski ölçütlere ek olarak geçirilmiş streptokok enfeksiyonu varlığında üç minor bulgu kabul edilmiştir. Son Jones ölçütlerinde ayrıca akut romatizmal ateş tanı ölçütlerini tam olarak karşılamayan hastaların, diğer bir tanı düşünülmüyor ise olası akut romatizmal ateş olarak tedavisi ve 12 ay benzatin penisilin proflaksisine alınarak izlemi; 12 ay sonra tekrar değerlendirilerek proflaksinin devamına ya da kesilmesine karar verilmesi önerilmiştir. Hastalığın sık görüldüğü ülkelerde doktorların akut romatizmal ateş tanısı için öne sürülen ölçütleri kullanmakla beraber, kendi mantık ve değerlendirmeleri ile doğru tanı koymaları çok önemlidir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018