ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağında yabancı cisim yutulması
1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Isparta, Türkiye  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 234-240
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.3164
Anahtar Kelimeler: Çocuk, endoskopi, sindirim sistemi, yabancı cisim yutulması
Özet

Amaç: Çocukluk çağında ağız yoluyla yutulan yabancı cisimler sindirim sistemine girmekte ve önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada hastanemize yabancı cisim yutma yakınmasıyla başvuran çocuk olgularımızı geriye dönük olarak değerlendirildi.  

 

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimize Ocak 2008-Ocak 2015 tarihleri arasında yabancı cisim yutma nedeni ile başvuran tüm çocukların hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Çocukların başvuru yakınmaları, hangi yabancı cismi yuttukları, yabancı cismin sindirim sisteminde bulunduğu bölge, yaklaşım ve tedavi yöntemleri incelendi. Veriler tamamlayıcı-tanımlayıcı istatistik yöntemi ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 64 olgunun 36’sı erkek (%56), 28’i (%44) kız çocuktu ve ortalama yaşları 5,7±4,6 yıldı (10 ay-17 yaş). Değerlendirilmeye alınan 64 çocuktan 38’i (%59) beş yaş altındaydı. En sık başvuru yakınması ailenin çocuğun yabancı cisim yuttuğunu fark etmesi ve yutkunma güçlüğü olarak saptandı. En sık yutulan yabancı cisimler madeni para, toplu iğne, çengelli iğne ve saç tokası olarak saptandı. Midede saptanan tırnak makası, duodenum duvarından girip karaciğer parankimine saplanıp kalan toplu iğne literatürde yer alan ilk çocuk olgulardı. Yemek borusu üst bölgesi yabancı cismin en sık saptandığı yerdi. Endoskopik inceleme 64 çocuktan 55’ine yapıldı. 

 

Çıkarımlar: Sindirim sisteminin üst bölgesindeki yabancı cisimlerin erken tanı ve tedavisi, gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir Çalışmamızda üst sindirim sisteminde en sık saptanan yabancı cisim para ve en sık saptandığı bölge üst yemek borusuydu. Olgularımızın çoğu beş yaş altındaydı. Tedavide sıklıkla esnek endoskopik yöntem kullanıldı. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018