ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Nörojenik pulmoner ödem tanısı ile takip edilen olgularımız
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 241-244
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1411
Anahtar Kelimeler: Çocuk, kafa travması, nörolojik pulmoner ödem
Özet

Nörojenik pulmoner ödem, merkezi sinir sistemi hasarı sonucu gelişen klinik bir durumdur. Çocukluk çağında nadir görülür. Nörojenik pulmoner ödem, klinik bir tanıdır. Patogenezi tam anlaşılmamış olmakla birlikte pulmoner intertisyel ve alveolar sıvıda artış oluşur. Nörojenik pulmoner ödem tedavisindeki ana prensip akut sıkıntılı solunum sendromundaki gibi destek tedavisi ve intrakraniyal basıncı düşürmektir. Bu makalede merkezi sinir sistemi hasarlanması sonucu gelişen nörojenik pulmoner ödem tanısı alan iki olgumuzun klinik özellikleri sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018