ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Çocukluk çağı vaskülitlerine tanısal yaklaşım ve güncel tedavi seçenekleri
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 194-205
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2363
Anahtar Kelimeler: ANCA ilişkili vaskülit, birincil MSS vasküliti, çocuklarda Behçet hastalığı, Henoch-Schonlein purpurası/IgA vasküliti, Kawasaki hastalığı, pediatrik vaskülit
Özet

Kan damarı duvarında oluşan yangısal değişimlerin tümü vaskülit adı ile tanımlanır. Çocukluk çağında vaskülitler farklı klinik bulgular ile çocuk hekiminin karşısına gelebilir.  En sık görülen çocukluk çağı vasküliti olan Henoch-Schonlein purpurası genellikle kendiliğinden düzelme göstermekle birlikte,  böbrek yetersizliği yapabileceği düşünülerek izlemleri sıkı olarak yapılmalıdır. Kawasaki hastalığı klasik bulgular ile tanınması kolay olmakla birlikte, inkomplet Kawasaki durumunda tanı gecikmesi yaşanabilir, özellikle süt çocuklarında uzun süren ateş durumunda ölçütler tam olarak uymasa da Kawasaki hastalığı düşünülüp koroner arter anevrizması gelişimini önleyebilmek için intravenoz immünglobülin tedavisi gecikmeden uygulanmalıdır. Bacillus Calmette-Guerin (BCG) aşı bölgesi reaksiyonu Kawasaki hastalığında servikal lenfoadenopati kadar sık bir bulgu olarak karşımıza çıkabilir, şüphede kalınan olgularda tanı için değerli bir bulgu olarak kullanılabilir. Anti nötrofilik sitoplazmik antikor ilişkili vaskülitler çocukluk çağında nadir görülmekle birlikte erişkinlere göre daha çok böbrek tutulumu göstermekte ve daha ağır seyretmektedir, bu nedenle de etkin ve yoğun tedavi yerinde olacaktır. Takayasu arteriti genç erişkin kadınlarda sık olarak görülmekle birlikte ergenlik dönemindeki genç kızlarda da nadir olarak görülebilmektedir; bu nedenle günlük pratik yaklaşımımızda dikkatli öykü yanında iyi bir fizik bakı ve kan basıncı ölçümü mutlaka yapılmalıdır. Açıklanamayan nörolojik bulgusu olan çocuklarda başka sistemik bir vaskülit yokluğunda serebral vaskülit düşünülmeli, bu açıdan gerekli radyolojik incelemeler yapılmalıdır. Bu derleme ile çocukluk çağında nadir olmasına rağmen görülebilen vaskülitleri yeni yapılan çalışmalar eşliğinde çocuk hekimlerine tanıtmak, vaskülit tedavisi ve seyri hakkında bilgi birikimimizi arttırmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018