ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
İstismara bağlı kafa travması: iki olgu sunumu
1 Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 180-184
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.1293
Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, kafa travması, retina kanaması
Özet

İstismara bağlı kafa travması, çocuk istismarının ağır bir şeklidir. En sık iki yaş altındaki bebeklerin ağlamalarını durdurmak amacıyla bakım veren kişiler tarafından şiddetli sallanmaları sonucu görülür. Tipik bulguları subdural hematom, ansefalopati, retinal kanama ve uzun kemik kırıklarıdır. Fizik bakıda sıklıkla görünür bir bulgu yoktur. Bu nedenle tanının akla getirilmediği durumlarda gözden kaçabilmektedir. Ebevenyler tarafından verilen bilgilerin hastanın klinik tablosuyla uyumsuz ve çelişkili olduğu durumlarda şüphelenilmeli ve retinal kanama bulgusu aranmalıdır. Bu yazıda ilki çekyattan düşme sonrası bayılma, ikincisi ağlama sonrası nefessiz kalma ve bilinç kaybı yakınmalarıyla acil servise başvuran, yapılan tetkikler sonucu istismara bağlı kafa travması tanısı alan iki olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018