ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Yenidoğan sepsisinde mortaliteyi etkileyen etmenler
1 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 170-175
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2627
Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, ölüm, sepsis, yenidoğan
Özet

Amaç: Yenidoğan sepsisi, yenidoğan bebeklerdeki önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir. Etmenler, her birimde ve her dönemde farklı olabilir. İki yıllık bir dönem içinde birimimizde yatan sepsisli bebeklerin sepsise neden olan mikrobiyolojik etken, klinik özellikler ve antibiyotik dirençlerinin incelenmesi amaçlandı. 

 

Gereç ve Yöntemler: İki bin on-2011 yılları arasında birimimizde izlenen sepsisli yenidoğanların klinik özellikleri, mikrobiyolojik ve laboratuvar sonuçları, antibiyogramları ve ölüm oranları hasta kayıtlarından incelendi. 

 

Bulgular: Yenidoğan yoğun bakım birimine yatırılan 3 291 olgu arasında sepsis tanısı alan 351 bebek çalışmaya alındı. Ortalama gebelik haftası 30,1±4,1 hafta, ortalama doğum tartısı 1417,4±759,1 gr olup ortalama yatış süresi 43,6±34,4 gün idi. Olguların 167’sinde (%47,6) kan, altısında (%6,5) idrar, 34’ünde (%9,6) beyin omurilik sıvı kültüründe üreme saptandı. Beş olguda (2 erken, 3 geç sepsis) kandida üredi. Sepsisin en sık nedeni olarak stafilokoklar bulundu (65 olgu (%51) koagülaz negatif stafilokok ve 38 olgu (%39) Stafilococcus aureus). Gram pozitif bakterilerin %49,6’sı (n=63), Gram negatif bakterilerin ise %60’ı (n=21) antibiyotiklere dirençli bakterilerdi. Bu bakteriler ile enfekte olan hastaların altısı (%7,1) kaybedildi. Toplamda yirmi dört bebek sepsis nedeniyle kaybedildi. En fazla ölüme neden olan bakteriler, E. coli, koagülaz negatif stafilokoklar, S. aureus ve Klebsiella idi.  Düşük doğum ağırlığı, mekanik ventilasyon ve parenteral beslenme, ölüm açısından önemli risk etmenleri olarak bulundu.  

 

Çıkarımlar: Yenidoğan sepsisinde stafilokoklar en sık etken olarak belirlendi. Düşük doğum ağırlığı, mekanik ventilasyon ve parenteral beslenme, ölüm açısından önemli risk etmenleridir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018