ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Derleme
Çocukluk çağında nötropenik hastaya yaklaşım
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 136-144
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2295
Anahtar Kelimeler: Çocuk, doğuştan nötropeni, edinsel nötropeni, nötropeni
Özet

Nötrofiller konak savunmasında ve akut enflamasyonda önemli role sahiptir. Nötrofil sayısı azaldığında enfeksiyonlara eğilimin arttığı iyi bilinmektedir. Nötropeniler nötrofil sayısına göre hafif, orta ve ağır; nötropeni süresine göre akut ve kronik; oluşum mekanizmasına göre de kazanılmış ve doğuştan olarak sınıflanmaktadır. Nötropenik hastaların kliniği birbirinden farklıdır, altta yatan nedene bağlı olarak yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar görülebilir ya da enfeksiyon hiç geçirmeyebilirler. Kazanılmış nötropeninin en sık nedeni viral enfeksiyonlar olup, bunu ilaçlar ve otoimmun nötropeniler izlemektedir. Doğuştan nötropenilere genellikle akut ve yaşamı tehdit edici invaziv bakteriyel ve fungal enfeksiyonların görülmesi ile tanı koyulur. Doğuştan nötropenide immün sistem bozuklukları ve diğer sistem bulguları eşlik edebilir veya etmeyebilir. Son yıllarda, genetik tanı tekniklerinin gelişmesiyle doğuştan nötropeniye neden olan birçok yeni tek gen defekti tanımlanmıştır. Moleküler tanı; risk sınıflaması, tedavi seçimi ve hastalığın seyrini belirlemede yararlıdır. Bu derleme, çocuk hekimleri için nötropenik hastaya yaklaşım, nötropenide hangi testler yapılmalı ve ne zaman kan hastalıkları uzmanına yönlendirilmeli konularında bir rehber niteliğinde hazırlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 02.08.2018