ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Kesintili aortayı taklit eden bir yenidoğan arteryel tromboz olgusu
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 118-122
DOI: 10.5152/tpa.2015.869
Anahtar Kelimeler: Arkus aorta, fibrinoliz, tromboz, yenidoğan
Özet

Yenidoğanda arteriyel tromboz nadir görülen, klinik bulguları aort koarktasyonu ya da kesintili aortaya benzeyen bir durumdur.

 

İki günlük erkek olguya, doğum sonrası başlayan emmeme ve uykuya meyil yakınmaları ile başvurduğu hastanede,  yapılan ekokardiyografik inceleme sonucunda kesintili aorta tanısı konularak, prostoglandin E2 infüzyonu başlanmıştı. Merkezimize geldiğinde fizik incelemesinde ayakları iki taraflı soğuk idi. Alt ekstremitelerde arteryel nabızlar alınamıyordu ve her iki alt ekstremitede ekimotik alanlar vardı. Ekokardiyografik inceleme sonucu kesintili aorta düşünülmedi. Bilgisayarlı tomografi ile anjiografik incelemesinde abdominal aortada geniş tromboz ve tam tıkanıklık saptandı. Doku plazminojen aktivatörüne yanıt alınamayınca trombektomi uygulandı. Olgu, Faktör V Leiden ve Metilentetrahidrofolat redüktaz C677T mutasyonları yönünden homozigot mutant saptandı.

 

Nadir görülmekle birlikte önemli klinik bulgulara yol açabilen yenidoğan arteryel trombozu aort koarktasyonu veya kesintili aorta ayırıcı tanısında düşünülmelidir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018