ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağı mastositoz olgularımız: tek merkez sonuçları
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 108-113
DOI: 10.5152/tpa.2015.2332
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı mastositozu, kutanöz mastositoz, mastositoma, ürtikerya pigmentoza
Özet

Amaç: Kliniğimizde tanı alan ya da sistemik tutulum açısından diğer bölümlerden kliniğimize yönlendirilen mastositoz olgularının klinik, demografik, histopatolojik özellikleri, hastalık seyri ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: İki bin-2014 yılları arasında, mastositoz tanısı alan 21 olgunun dosyası geriye dönük olarak değerlendirildi. 

 

Bulgular: Olguların tümünde kutanöz mastositoz vardı; 19’u ürtikerya pigmentoza, ikisi mastositoma idi. Erkek kız oranı: 1/1,6 idi. Olgularda yakınmaların ortanca görülme yaşı 12,1 ay idi; üç olguda yakınmalar yenidoğan döneminde başlamıştı. En sık görülen yakınma olan döküntü tüm olgularda vardı; 10 olguda kaşıntı, bir olguda bül oluşumu, bir olguda karın ağrısı ve bir olguda ataklar şeklinde tüm bedende kızarma ve göğüste yanma hissi saptandı. Aile öyküsü iki olguda pozitifti. Olguların tümünde tanı deri biyopsisi ile doğrulandı. Olguların ortanca izlem süresi beş yıl idi. Tedavide yakınmalara yönelik olarak H1 ve H2 antihistaminik, yerel nemlendirici ve yerel kortikosteroidli ilaçlar kullanıldı. İzlemde ergenlik dönemine ulaşan dört olgunun tümünde lezyonlar kendiliğinden tamamen düzeldi, yedi olguda döküntüler ortalama 5,5 yıl izlem süresi içinde azalırken, ortalama 3,6 yıl izlenen 10 olguda lezyonların aynı şekilde kaldığı saptandı.

 

Çıkarımlar: Mastositoz çocukluk çağı döküntüleri arasında akla gelmesi gereken bir tanıdır. Çocukluk çağında sıklıkla kutanöz mastositoz görülür. Sistemik tutulum nadirdir. Hastalık kendini sınırlar ve ergenlik döneminde kaybolma eğilimindedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018