ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Prematüre osteopenisi tanısında tübüler fosfor reabsorbsiyonunun yerinin değerlendirilmesi
1 Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Adana, Türkiye  
4 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
5 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
6 Özel Emsey Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2015; 50: 45-50
DOI: 10.5152/tpa.2015.1478
Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal belirteçler, prematüre osteopenisi, tübüler fosfor reabsorbsiyonu
Özet

Amaç: Bu çalışmada prematüre osteopenisi tanısında biyokimyasal belirteçlere ek olarak tübüler fosfor reabsorbsiyonunun kullanılabilirliğinin araştırılmasını amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Haziran 2009-Mart 2011 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım birimine yatırılan, ≤32 hafta ya/ya da ≤1 500 gr, erken doğmuş bebekler alındı. Bu bebekler 40. gebelik haftalarında değerlendirilerek; serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, üre, kreatinin, idrar serum kalsiyum, fosfor düzeyleri bakılarak tübüler fosfor reabsorbsiyonu saptandı. Kemik grafisi bulgusu olan ya/ya da alkalen fosfataz >400IU/L ve fosfor<3,5mg/dL olgular osteopenik olarak kabul edildi. Osteopenik hastaların tübüler fosfor reabsorbsiyon düzeyi osteopenik olmayanlarla karşılaştırıldı. Etik kurulun 29.04.2009 tarihli 213 no’lu onayından sonra çalışmaya başlandı.

 

Bulgular: Çalışma süresince toplam 698 erken doğmuş bebek yenidoğan birimimize yatırılmış olup, çalışma koşullarına uyan 190 olgunun 24’üne prematüre osteopenisi tanısı konuldu. Tübüler fosfor reabsorbsiyon düzeyi 40. gebelik haftasında bakılan serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ile karşılaştırıldı ve tübüler fosfor reabsorbsiyonu yüksek olan (≥%95) grupta alkalen fosfataz anlamlı yüksek bulundu. Tübüler fosfor reabsorbsiyonunun duyarlılık ve özgüllüğünün değerlendirilmesi amacıyla, fosfor <3,5mg/dL ve alkalen fosfataz >400 IU saptanan olgular tübüler fosfor reabsorbsiyonu ≥%95 saptanan erken doğmuş bebeklerle karşılaştırıldığında; tübüler fosfor reabsorbsiyonun osteopeni tanısındaki duyarlılığı %27, özgüllüğü %82, pozitif tahmin değeri %17 ve negatif tahmin değeri %89 bulundu. Osteopenik hastalarla, olmayan hastalar tübüler fosfor reabsorbsiyon düzeyleri açısından karşılaştırıldığında; aralarında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.

 

Çıkarımlar: Tübüler fosfor reabsorbsiyonunun prematüre osteopenisi tanısında tek başına kullanılmasının uygun olmadığı düşünüldü. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018