ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Posterior reversibl ansafalopati sendromu gelişen bir akut post-streptokoksik glomerülonefrit olgusu
1 Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
2 Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 348-352
DOI: 10.5152/tpa.2014.430
Anahtar Kelimeler: Akut glomerulonefrit, çocukluk çağı, posterior reversibl ansefalopati sendromu
Özet

On yaşında erkek olgu tonsillit tedavisinden sekiz gün sonra yüzde, bacaklarda ve skrotal bölgede şişlikler nedeniyle başvurdu. İdrar tetkikinde hematüri ve nefrotik düzeyde proteinüri gözlenen, üre, kreatinin, lipit profili ve anti-streptolizin O antikor  değerleri yüksek, albümin ve C3 değeri değeri düşük, 24 saatlik idrar tetkikinde proteinürisi saptanan olguda akut post-streptokoksik glomerulonefrit (APSGN) düşünüldü. Böbrek biyopsisi APSGN ile uyumlu bulundu. İzleminde antihipertansif ve diüretik tedavisi altında ve kan basıncı 130/80 mmHg (hasta için 99 persantil: 129/88 mmHg) iken şiddetli başağrısı, kusma ve konvülziyon gözlendi. İzleminde kan basıncı değerleri 160/90 mmHg düzeyine yükseldi. Çekilen elektroansefalografi (EEG) normal, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları posterior reversibl ensafalopati sendromu (PRES) ile uyumlu bulundu.  Antihipertansif ve antikonvülzan tedavi sonrası birinci ayda MRG normal saptandı. Hasta izleminin birinci yılında kan basıncı, nörolojik muayenesi ve idrar bulguları normal olarak izlenmektedir.  Olgumuz, PRES’in kan basıncının yükselme seyrinde ve çok yüksek olmayan kan basıncı değerlerinde de karşımıza çıkabileceğine dikkat çekmek üzere sunulmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018