ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Foliküler bronşiyolit: çocuklarda nadir bir hastalık
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi, Manisa, Türkiye  
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 344-347
DOI: 10.5152/tpa.2014.306
Anahtar Kelimeler: Çocuk, foliküler bronşiyolit, interstisyel akciğer hastalığı
Özet

Foliküler bronşiyolit (FB), benign ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Küçük havayollarında peribronşiyal alanlarda lenfoplazmoselüler infiltrasyon ve hiperplastik foliküllerle belirgindir. Çocuklarda kronik öksürük, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, ilerleyici dispne olduğu durumlarda foliküler bronşiyolit düşünülmelidir. Tanı akciğer biyopsisi ile desteklenmelidir. Sekiz yaşında kız hasta hastanemize devam eden öksürük ve hırıltı yakınmaları ile başvurdu. Akciğerde dinlemekle yaygın iki taraflı ral ve ronküsleri olan hastanın, akciğer grafisinde retiküloglandüler görünüm saptandı. Yüksek rezolüsyonlu toraks bilgisayarlı tomografisinde iki taraflı yaygın septal kalınlaşmalar, retikülonodüler görünüm, yer yer bronşiektazi, bronşiyolektazi ve peribronşiyal kalınlaşmalar saptandı. Yapılan akciğer biyopsisinde foliküler bronşiyolit tanısı aldı. Metil prednizolon tedavisinden sonra hastamızın belirtilerinde ve klinik bulgularında gerileme gözlendi. Bu olgu kronik bronşiyal obstrüksiyon kliniği ile başvuran ve standart tedavilere yanıtsız çocuklarda, nadir görülen interstisyel akciğer hastalıklarının da düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacı ile sunulmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018