ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerde büyümenin değerlendirilmesi
1 Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Birimi, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 289-298
DOI: 10.5152/tpa.2014.1989
Anahtar Kelimeler: Büyüme, erken doğmuş bebek, hedef boy
Özet

Amaç: Çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) erken doğmuş bebeklerin ortalama üç yaştaki bedensel büyümesini değerlendirmek ve büyümeye etki eden etmenleri araştırmak.

 

Gereç ve Yöntemler: Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’nde izlenen ÇDDA olguların boyca ve ağırlıkça büyümeyi yakalamasına etki eden anne, doğum öncesi, erken yenidoğan sorunları, beslenme, ailenin sosyoekonomik durumu, kronik hastalık varlığı irdelendi. Boyca büyümenin değerlendirilmesinde hedef boy formülü kullanılarak genetik özelliklerin katkısı araştırıldı. Olguların büyüme eğrisindeki yeri Neyzi ve arkadaşlarının Türk Çocukları Persantil Eğrisine göre işaretlendi. İntrauterin büyüme geriliği olanlarla olmayanların durumu karşılaştırıldı. Çalışmaya hastanemiz etik kurulundan onay alınarak başlandı (100/25.10.2005).

 

Bulgular: Çalışmaya düzeltilmiş yaşları ortalama 35,8±2,39 ay, 57 kız, 60 erkek, 80’i gebelik yaşına uygun (apropriate gestational age) (AGA), 28’i simetrik (small gestational age) SGA, dokuzu asimetrik SGA olan 117 erken doğmuş bebek alındı. Gebelik haftası (GH) ortalama: 31±2,16 hafta, doğum ağırlığı (DA) ortalama: 1271±226 gr idi. Güncel boy ortalamaları 92,06±4,90 cm, ağırlık ortalamaları 12,98±1,94 kg olup ortalama hedef boy: 163,66±8,1 cm, kızlar için 157,20 cm erkekler için 170,20 cm olarak hesaplandı. On beş erken doğmuş bebeğin (%12,8) hedef boyu yakalayamadığı (kız: %6, erkek: %6,8) belirlendi. Hedef boya ulaşamama ile ilişkili risk etmenleri; ventilatör tedavisi, kronik hastalık varlığı, ileri evre kafa içi kanama (KİK) geçirme, kanama sonrası hidrosefali, hiç anne sütü alamama, aileyle sofraya oturamama ve yetersiz beslenme olarak saptandı. Annenin yaşı, erken membran rüptürü (EMR), preeklampsi, sigara kullanımı, erken yenidoğan sorunları, cinsiyet, gebelik yaşına uygun (AGA) ve SGA olma, gebelik haftası, doğum ağırlığı, sosyoekonomik düzey hedef boyu yakalamada istatistiksel olarak anlamsızdı (p>0,05).

 

Çıkarımlar: Çok düşük doğum ağırlıklı erken doğmuş bebeklerin kronik hastalıkları ve nörogelişimsel gerilik yapan hastalıkları yoksa, erken ve devamlı anne sütü alırlarsa (0-24 ay) büyümeyi zamanında doğan çocuklara benzer şekilde yakalayabilirler. Boyca büyümenin irdelenmesinde genetik potansiyeli ortaya koymak için hedef boy kullanılması daha uygun olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018