ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Davetli Derleme
Çocuk pratiğinde intravenöz immünglobülin kullanımı
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 282-288
DOI: 10.5152/tpa.2014.2212
Anahtar Kelimeler: Çocuk, hipogammaglobülinemi, intravenöz immünglobülin
Özet

Son yıllarda damar içine uygulanan insan kaynaklı intravenöz immünglobülinler (İVİG) birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İntravenöz immünglobülin diğer plazma kaynaklı ürünlerde olduğu gibi insan kaynaklı plazma havuzlarından elde edilir ve İVİG preparatları yapısal ve işlevsel olarak bozulmamış immünglobülin içermektedir. İntravenöz immünglobülin, ilk kez 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde FDA (Food and Drug Administration) onayı almış ve öncelikle hipogamaglobülinemi ile seyreden immün yetersizlik hastalarında kullanılmaya başlanmıştır. İntravenöz immünglobülin etkileri karmaşık mekanizmalar içerir ancak esas etkisini mononükleer fagositik sistemde bulunan özgül olmayan Fc almaçlarını yok ederek veya immünkomplekslerin hücrelerdeki Fc almaçlarına bağlanmasını engelleyerek gösterir. Kullanım alanları, eksik olan immünglobülinin yerine konulması dışında anti-enflamatuar ve immünmodülatör etkilerinden yararlanıldığı hastalıkları içerir. Kesin gerekçeleri sınırlı olmakla beraber, klinikte bir çok hastalıkta olgu bazında yarar sağladığı gösterilmiştir. Yan etkileri arasında ateş, terleme, bulantı, kusma, taşikardi, egzamatöz reaksiyonlar, aseptik menenjit, böbrek yetersizliği ve hematolojik-tromboembolik olaylar sayılabilir. Bu makalede İVİG kullanımı, etki mekanizmaları, gerekçeleri ve yan etkileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018