ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Davetli Derleme
Hastaneye yatan hastalarda beslenme riski değerlendirme yöntemleri
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 276-281
DOI: 10.5152/tpa.2014.2226
Anahtar Kelimeler: Beslenme riski, çocuk, malnütrisyon, tarama
Özet

Gerek toplumda, gerekse hastaneye değişik nedenlerle yatan kronik hastalarda malnütrisyon oranı azımsanmayacak düzeydedir. Hastaneye yattığında belirgin bir malnütrisyonu olmayan ancak hastanede kalış süresinde malnütrisyonu gelişen hasta oranı da oldukça yüksektir. Bu nedenle malnütrisyonun atlanmaması ve önlenebilmesi için günümüzde geliştirilmiş hedefi farklı, değişik tarama yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerin günlük uygulamaya girebilmesi için çok zaman almayan, basit ve güvenilir olması önemlidir. Günümüze kadar çocuklarda uygulanan yedi beslenme riski tarama yöntemi oluşturulmuştur. Ancak erişkinlerde olduğu gibi henüz herkesin üzerinde uzlaştığı bir yöntem belirlenmiş değildir. Bu konuda farkındalığı artırmak ve dikkati çekmek için beslenmenin sorgulanmasının normal muayenin bir parçası olduğu kabul edilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018