ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Yenidoğanda nazofarengeal olgunlaşmış teratom
1 Department of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey  
3 Department of Pathology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey  
4 Department of Radiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 257-260
DOI: 10.5152/tpa.2014.87
Anahtar Kelimeler: Nazofarenks, teratom, yenidoğan
Özet

İki ya da üç germ yaprağından oluşan teratomlar çocukluk çağının en sık doğuştan tümörleri olup genellikle sakrokoksigeal bölgede görülürlerken, nazofarenks oldukça nadir bir yerleşimdir. Nazofarengeal tümörler yenidoğanda apne, solunum sıkıntısı, stridor gibi ciddi bulgulara yol açabilir. Bu çalışmada, sezaryen ile doğumdan dakikalar sonra solunum sıkıntısı gelişen bir kız yenidoğan sunulmuştur. Otuz yaşında anneden, ilk gebeliğinden, 30. gebelik haftasında doğan bebekte zor entübasyon sonrası gerçekleştirilen muayene ve radyolojik inceleme nazofarengeal bir kitle varlığını göstermiştir. Bunun üzerine nazofarengeal kitle çıkarılmış ve histopatolojik inceleme olgunlaşmış teratom olarak bildirilmiştir. Nazofarengeal teratom benin bir tümörse de, yenidoğanda havayolu aciliyetine neden olabilir. Bu olgu sunumunda nazofarengeal teratomun ayırıcı tanısı ve tedavisi literatür bilgisi eşliğinde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018