ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Doğum öncesi testis torsiyonlu bir yenidoğan
1 Department of Pediatrics, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 254-256
DOI: 10.5152/tpa.2014.1079
Anahtar Kelimeler: Doğum öncesi testis torsiyonu, orşiektomi, yenidoğan
Özet

Yenidoğanda testis torsiyonu, özellikle de doğum öncesi olanlar çok nadirdir ve çocukluk çağı testis torsiyonlarının %10-12’sini oluşturur. Testis torsiyonunda fizik incelemede sert ve ağrısız testis dokusu ele gelir. Tanıda Doppler ultrasonografi duyarlı bir yöntemdir. Yenidoğan torsiyon olgularında uygun cerrahi eksplorasyonla bile testis ancak %0-5 olguda kurtarılabilir. Burada doğum öncesi testis torsiyonu olup yaşamın ilk gününde orşiektomi yapılan bir yenidoğan olgusu sunuldu. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018