ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Ağızdan ilaç hazırlama ve uygulama sırasında yaşanan güçlükler
1 Department of Pediatric Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey  
2 Hacettepe University İhsan Doğramacı Children’s Hospital, Shift Responsible Nurse, Ankara, Turkey  
3 Hacettepe University İhsan Doğramacı Children’s Hospital, Nurse Assistant Manager, Ankara, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 231-237
DOI: 10.5152/tpa.2014.1795
Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk hemşireliği, ilaçlar, uygulama
Özet

Amaç: Bir üniversite hastanesi servislerinde çalışan çocuk hemşirelerinin ilaç hazırlama ve uygulama sırasında yaşadıkları güçlükler ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya katılmayı kabul eden 108 hemşire araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcıların tutum ve görüşleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilmek için açık uçlu sorular sorulmuş ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. İlaç hazırlama ve uygulama sırasındaki sorunlar araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama formu ile toplanmıştır. Araştırmanın yapılması için kurumdan izin, etik kurul izni (HEK12/193) ve araştırmaya katılmak isteyen hemşirelerden yazılı onamları alınmıştır Elde edilen veriler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir.

 

Bulgular: İlaç hazırlamada en sık belirtilen güçlükler tabletlerin tam olarak çözülmemesi ya da sıvıda homojen dağılmaması (%54,6) ve tabletleri uygun dozda kırmakta güçlük yaşanmasıdır (%45,3). İlaç uygulanması sırasında en sık yaşanan sorun ise; bebeklerin/çocukların tadı kötü olan ilaçları almak istememeleri veya ağzından çıkarmalarıdır (%75,9). Çalışmamızda hemşireler tarafından ilaç uygulama donanımları ile ilgili sorunlar da dile getirilmiştir. Bu sorunlar ilaçların enjektörle verilmesi nedeniyle çocukların enjektörden korkmaları (%25,9) ya da ilaçları nefes borusuna kaçırmaları (%15,7) ve ilacı vermek için uygun donanımların olmamasıdır (%7,4).

 

Çıkarımlar: Araştırmamızda hemşirelerin tamamının ilaç hazırlama ve uygulamada güçlük yaşadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hastane yönetimine iletilmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018