ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Davetli Derleme
Mini puberte ve yorumlanması
1 Division of Pediatric Endocrinology and Neanatology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey  
2 Division of Neanotology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 186-191
DOI: 10.5152/tpa.2014.2038
Anahtar Kelimeler: Mini puberte, yenidoğan, yorumlama
Özet

Fetal hayatın ortalarında yüksek düzeyde seyreden gonadotropinler kordon kanında oldukça düşük, östrojen yüksek düzeylerde ölçülmektedir. Yüksek östrojen ile gonadotropinler baskılanmaktadır. Doğumdan sonra plasental östrojen devreden çıkınca hipotalamo-pituiter-gonadal aks aktive olur ve pubertal düzeylere ulaşan hormon profili oluşur. Bu değişimlere mini puberte adı verilir. Erkek çocuklarda mini puberte ile ileri dönem testis işlevleri, sperm yapımı düzenlenir, beynin maskülinizasyonuna katkıda bulunur. Kız yenidoğanlarda mini pubertenin tam rolü bilinmemektedir. Mini pubertenin değerlendirilmesiyle, merkezi hipogonadizm, Turner sendromu ve erken doğmuş bebeklerde ovariyen aşırı uyarılma tanılarına gidilebilir. Yazıda mini puberte ve ilişkili sorunlar gözden geçirilmiş ve bu konunun önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018