ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Hidroa vaksiniforme
1 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
2 Yakın Doğu Universitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
3 YakınDoğu Universitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 167-170
DOI: 10.5152/tpa.2014.1067
Anahtar Kelimeler: Çocukluk, fotosensivite, hidroa vaksiniforme, histopatoloji
Özet

Hidroa vaksiniforme (HV) nadir görülen ve sebebi tam bilinmeyen, güneş maruziyeti ile lezyonların ortaya çıktığı kronik bir fotodermatozdur. Güneş gören yüz ve ektremite uçları gibi bölgelerde tekrar eden vezikül ve büllerle belirgin olan hastalığın, iz bırakarak iyileşmesi nedeniyle de erken tanı ve tedavisi önem taşımaktadır. Burada, kliniğimize üç yıldır yüzde ortaya çıkan döküntüler nedeni ile başvuran ve HV tanısı alan altı yaşındaki kız çocuğu, nadir görülmesi nedeni ile güncel bilgiler eşliğinde sunulmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018