ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Yenidoğan yoğun bakım birimindeki erken doğmuş bir bebekte geç başlangıçlı Streptococcus pasteurianus sepsisi
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Konya, Türkiye  
2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
3 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 157-159
DOI: 10.5152/tpa.2014.1038
Anahtar Kelimeler: Menenjit, sepsis, Streptoccus bovis biotype II/2, Streptococcus pasteurianus, yenidoğan
Özet

Otuzuncu gebelik haftasında ve 1 300 g ağırlığında erken doğmuş erkek bebekte doğum sonrası 37. günde, apne, siyanoz, letarji ve kapiler dolum zamanında uzama bulguları gelişti. Akut faz belirteçleri ve immatür/toplam nötrofil oranı yüksek bulundu. Sepsis tanısı alan hasta, körlemesine başlanan meropenem ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Kan kültüründe Streptococcus pasteurianus üredi. S. pasteurianus D grubu streptokoklar içinde yer alan Streptococcus bovis’in alt grubundandır ve önceki adı S. bovis tip II/2’dir. Literatürde bu bakteriye bağlı çok az sayıda yenidoğan enfeksiyon olgusu bulunmaktadır. Bilgimize göre bu, Türkiyeden bildirilmiş S. pasteurianus’un neden olduğu ilk yenidoğan sepsis olgusudur. Bu olgu ile literatür gözden geçirilerek S. pasteurianus ile oluşan yenidoğan enfeksiyonların klinik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018