ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama sonuçları ve hastaların değerlendirilmesi
1 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
3 Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Samsun, Türkiye  
4 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gelişimsel Pediatri Kliniği, Ankara, Türkiye  
5 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Odyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
6 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 138-141
DOI: 10.5152/tpa.2014.1207
Anahtar Kelimeler: İşitme taraması, risk etmenleri, yenidoğan
Özet

Amaç: İşitme kaybının erken tanısı ile bebeklerin sosyal, duygusal, bilişsel, konuşma ve dil gelişimi sağlanmaktadır. Sağlıklı yenidoğanlarda görülme sıklığı 1 000 canlı doğumda 1-6 arasında bildirilirken beraberinde risk etmeni olanlarda 10-30’a kadar yükselen sıklıkta görülmektedir. Hastanemizde uygulanan işitme taraması programı sonuçlarını derlemeyi amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: İşitme tarama programı kayıtları incelenerek, işitme kaybı saptanan hastaların kayıtlarına ulaşılarak sonuçlar derlendi.

 

Bulgular: İki bin beş-2011 yılları arasında toplam 142 128 hastaya işitme testi yapılırken bunlardan 26 690 hastaya ikinci, 2 412 hastaya ise üçüncü defa uyarılmış otoakustik emisyon ile işitme testi yapıldı ve 385 hastaya (%0,27) işitsel beyin sapı yanıtı uygulandıktan sonra işitme kaybı tanısı konuldu. İleri tetkik ve tedavi için sevk edilen hastalardan 171’inin tıbbi kayıtlarına ulaşıldı. Bu hastaların 116’sında yenidoğan yoğun bakım biriminde yatış öyküsü varken, 55 hastada yenidoğan yoğun bakım biriminde yatış öyküsü yoktu. Hastaların 49’unun gebelik haftası 32 haftanın altında iken, 122’sinin 32 haftanın üzerindeydi. Gebelik haftası ve doğum ağırlığı ortanca ve aralıkları sırasıyla 35 (22-43) ve 2 140 g’dı (580-4 590 g). Risk etmenleri arasında döl yatağının büyüme geriliği (n=24), çoğul gebelik (n=22), hiperbilirübinemi (n=74), hiperbilirübinemi nedeniyle kan değişimi (n=7), sepsis (n=52), hipoglisemi (n=2), aminoglikozit ve glikopeptit kullanımı (n=99), furosemid kullanımı (n=27), mekanik ventilasyon tedavisi (n=37), polisitemi (n=12), doğum öncesi asfiksi (n=2), sıkıntılı solunum sendromu (n=45), kronik akciğer hastalığı (n=11), erken doğmuş bebek retinopatisi için cerrahi (n=8), anne veya babada işitme kaybı (n=7) saptandı.

 

Çıkarımlar: Yenidoğan her bebekte işitme taraması yapılması gerekliliğinin yanısıra risk etmeni olan bebekler belirlenmeli, tekrarlayan işitme testleri ile işitme kaybı taranmalı ve tedaviye kısa sürede başlayarak bebeğin sosyal, duygusal, bilişsel, konuşma ve dil gelişimi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018