ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Sağlıklı çocuk izlem polikliniğinde çocukların büyüme durumu ve etkili etmenler
1 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği, Batman, Türkiye  
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 104-110
DOI: 10.5152/tpa.2014.1145
Anahtar Kelimeler: Büyüme, büyüme gelişme geriliği, gelişme, sağlıklı çocuk izlemi
Özet

Amaç: Sağlıklı çocuk izlemleri sırasında büyüme durumunu ve büyümeyi etkileyen etkenleri belirlemektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2002 yılında doğan ve sağlıklı çocuk izlem polikliniğinde, en az 18 ay düzenli olarak izlenen bebeklerin kartları geriye dönük incelenerek, sosyodemografik özellikleri (anne-babaların yaşı, eğitim düzeyleri, meslekleri, bebeğin cinsiyeti, doğum haftası, doğum ağırlığı, doğum boyu, annenin çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa bebeğe kimin baktığı, kardeş sayısı, kardeşlerin yaşları, vb.), bebeğin beslenme biçimi (anne sütü, mama, inek sütü, ne kadar ay süre ile nasıl beslendiği, vb.), bebeğin büyümesi (hangi ayda, hangi persantilde) kaydedilmiş ve büyüme sorunu olanlar ile olmayanlar bu özellikleri açısından karşılaştırılmışlardır.

 

Bulgular: İzleme alınmış 739 çocuğun 290’ının (%39,3) başladığı persantilde büyümeye devam ettiği (büyümesi normal seyredenler) 188’inde (%25,4) herhangi bir ayda iki ve daha fazla persantil kaybı olduğu (büyüme geriliği olanlar); 261’inde (%35,3) persantilin ikiden daha az düştüğü (büyümesi yavaşlayanlar) saptanmıştır. Büyümede yavaşlama/gerileme en sık dokuzuncu ayda gözlenmiştir. Büyümesi yavaşlayan grupta, altıncı ayda %23,6, dokuzuncu ayda %50,2, 12. ayda %15,8, 18. ayda %3,9 olguda büyüme yavaşlamıştır. Büyümesi gerileyen grupta ise, altıncı ayda %35,8, dokuzuncu ayda %38, 18. ayda %4,3 olguda büyüme gerilemiştir. Mama almanın ve enfeksiyon varlığının, büyümenin yavaşlaması üzerine; annenin çalışmıyor olmasının, toplam anne sütü alınan süre uzunluğunun ve enfeksiyon varlığının ise, büyümenin gerilemesi üzerine asıl etkili risk etkenleri olduğu belirlenmiştir.

 

Çıkarımlar: Bu çalışma sağlıklı çocuk polikliniklerinde çocuğun büyümesinin izlenmesinin önemini göstermektedir. Büyüme geriliği nedeniyle patolojik nedenler araştırılırken, organik olmayan nedenlerin de ayrıntılı olarak incelenmesinin ve kaydedilmesinin gerekliliği görülmüştür. Saptanan eksikliklerin giderilmesinin, aileye beslenme ve gelişimi destekleme konusunda eğitimler verilmesinin hastanın büyüme geriliğini olumlu etkilediği görüldüğünden, tüm çocukların özellikle yaşamlarının ilk yıllarında düzenli olarak izlemlerinin yapılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018