ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Davetli Derleme
Çocukluk çağında ilaç alerjilerine yaklaşım
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı, Edirne, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 99-103
DOI: 10.5152/tpa.2014.1944
Anahtar Kelimeler: Çocuk, ilaç alerjisi, tanı, tedavi, yaklaşım
Özet

İlaç reaksiyonları (İR) ilaçların istenmeyen ya da zararlı olabilen etkileridir. Tüm hastane başvurularının %6,5’ini oluşturur. Hastaneye yatırılarak tedavi uygulanan hastalarda ise %15 oranında İR gelişmektedir. İlaç kullanan bir kişide herhangi bir tıbbi sorun geliştiğinde ayırıcı tanıda İR olasılığı düşünülmelidir. Ayrıntılı öykü ve fizik muayene reaksiyonun immün mekanizmalar sonucu olup olmadığının ayırt edilebilmesinde yol göstericidir. Tanı testleri sınırlı olmakla birlikte etkili immün mekanizmaya ve organa özgül ya da sistemik bulguların varlığına göre tanısal testlerden yararlanılır. Çocuklarda IR tanısında en büyük güçlük makülopapüler ilaç döküntülerinin bu yaş grubunda çok sık görülen viral ekzantemlerden ayırt edilmesidir. Alerjik reaksiyonların tedavisinde ilk yapılması gereken sorumlu ilacın derhal kesilmesidir. Reçetesiz ilaç kullanılmaması ve mümkünse ağızdan ilaç kullanımı ilaç alerjilerinin önlenmesi için önemlidir. Farklı bir ilaç seçilirken benzer yapıdaki ilaçlar arasındaki çapraz reaktiviteye dikkat edilmelidir. Alternatif ya da çapraz reaksiyona neden olan bir ilacın bulunmaması durumunda ilaç desensitizasyon yoluyla uygulanır. Bu yazıda çocuklarda ilaç alerjilerine yaklaşım güncel rehberler doğrultusunda değerlendirilecektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018