ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Davetli Derleme
Çocuklarda hematopoetik kök hücre nakli
1 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 91-98
DOI: 10.5152/tpa.2014.2010
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, hematopoetik kök hücre nakli, kordon kanı nakli
Özet

Kemik iliği nakli günümüzde periferik kan ve göbek kordon kanının da kök hücre kaynağı olarak kullanılabilmesi nedeniyle hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda hematolojik malinitelere ek olarak hemoglobinopatiler, immün yetersizlikler, kemik iliği yetersizlikleri ve doğuştan metabolik hastalıklar gibi birçok hastalıkta kesin tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.  Altta yatan hastalık dışında nakil sürecinde gelişen enfeksiyonlar ve “graft versus host hastalığı” prognozu etkileyen en önemli etmenler olarak sayılabilir. Bu yazıda kök hücre kaynakları, hazırlama tedavileri, çocuklarda HKHN endikasyonları ve nakil sonrası sorunlar konularında özet bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018