ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Bir çocuk hastada kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1: Olgu sunumu
1 zmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye  
3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 77-80
DOI: 10.5152/tpa.2014.1012
Anahtar Kelimeler: Çocuk, kompleks bölgesel ağrı sendromu, refleks sempatik distrofi
Özet

Kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1, refleks sempatik distrofi olarakda adlandırılan çocukluk çağı hastalık nedenlerindendir. Sendrom, etkilenenekstremitenin distal bölgesinde bölgesel ağrı, vazomotor, “sudomotor”ve duysal değişiklikler ile belirgindir. Çocuklarda kompleks bölgeselağrı sendromu tip 1, klinik ve görüntüleme yöntemleri açısındanerişkin hastalardan farklılıklar göstermektedir. En önemlisi ise erken tanıve tedavi sağlandığında çocuklarda seyrin genellikle daha iyi olmasıdır.Diğer yandan çocuklarda psikolojik etmenlerin varlığı ya da görüntülemeyöntemlerinin katkısının az olması gibi nedenler sendromun tanısınıngecikmesine ya da yanlış tanı almasına neden olmaktadır. Bu yazıdatravma sonrasında kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 tanısı alan10 yaşında erkek bir olgu tanımladık. Böylece klinisyenlere çocuklardaağrının ayırıcı tanısında bu sendromun da akılda tutulması gerektiğinihatırlatmayı amaçladık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018