ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Türkiye’nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması
1 Acil Ambulans Hekimleri Derneği, Eğitim ve Projeler, İzmir, Türkiye  
2 Iowa Üniversitesi, Çocuk Hastanesi, Iowa, ABD  
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 47-56
DOI: 10.5152/tpa.2014.838
Anahtar Kelimeler: Çocuk ihmal ve istismarı, çocuğa yönelik kötü muamele, ICAST-CH, olumsuz çocukluk çağı deneyimleri
Özet

Amaç: Bu çalışma, üç ayrı ilde 11, 13 ve 16 yaş grubu okula devam eden çocuklarda, geçmiş yıldaki olumsuz çocukluk çağı deneyimleri sıklığı ile tüm yaşantıları boyunca deneyimledikleri olumsuz çocukluk çağı deneyimleri sıklığını saptamayı amaçlamıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden izin alınmış ve eğitilmiş araştırmacılar çocuklara evde yaşanan olumsuz çocukluk çağı deneyimlerini ölçen ISPCAN çocuk istismarı tarama aracı anket formunu uygulamışlardır. İstatistiksel analiz, SPSS 16,0 programı kullanılarak ki-kare testiyle yapılmıştır. Etik kurul onayı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Yerel Etik Kurulu’ndan alınmıştır (29.11.2011-29).

 

Bulgular: İzmir, Denizli ve Zonguldak’ta 7 540 çocukta araştırma uygulanmıştır. Tüm çalışma grubu ile 11, 13, 16 yaş grubunda tüm yaşam boyu yaşanan psikolojik ve fiziksel olumsuz çocukluk çağı deneyimleri ve ihmal sıklığı sırasıyla %70,5; %58,3; %42,6, son bir yıldaki sıklıklar ise sırasıyla %62,7; %46,0; %37,5 olarak saptanmıştır. Psikolojik olumsuz çocukluk çağı deneyimleri, kırsala göre şehirde yaşayanlarda, ihmal kızlarda ve fiziksel olumsuz çocukluk çağı deneyimleri erkeklerde daha yüksek oranda saptanmıştır. Olumsuz çocukluk çağı deneyimleri sıklığı, deneyim türü fark etmeksizin, çocuğun yaşına bağlı doğru orantılı olarak artmıştır.

 

Çıkarımlar: Türkiye’de ilk kez üç ilde ve bu kadar büyük bir toplumda ISPCAN çocuk istismarı tarama aracı kullanılarak olumsuz çocukluk çağı deneyimlerinin son bir içindeki yıl ve tüm yaşam boyu sıklığı saptanmıştır. Tarama yapılan çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili olumsuz çocukluk çağı deneyimleri sıklığı %42 ile %70 arasında saptanmış olup Türkiye’nin bu bölgelerinde çok önemli bir halk sağlığı sorunu ve erişkin sağlık riski ile karşı karşıya olduğumuz açıklığa çıkarılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018