ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Çocukluk çağı solunum yolu enfeksiyonlarında etken virüslerin mevsimsel dağılımının 10 yıllık geriye dönük değerlendirmesi
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 42-46
DOI: 10.5152/tpa.2014.1121
Anahtar Kelimeler: Çocuk, mevsimsel dağılım, solunum sistemi virüsleri
Özet

Amaç: Solunum virüslerinin yaptıkları enfeksiyonlar bazen epidemi ve pandemiler şeklinde olmaktadır ve tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu viral etkenler özellikle küçük çocuk ve yaşlılarda ağır solunum hastalıklarına yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bölgemizde çocukluk çağında solunum yolu enfeksiyonlarında etken olan virüslerin mevsimsel dağılımlarını belirlemektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, 2002-2012 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’ne başvuran viral solunum yolu enfeksiyonu olduğu düşünülen 1 326 hastadan nazofaringeal sürüntü örneği alındı. Örneklerde, influenza virüs tip A ve B, respiratuar sinsisyal virüs, adenovirüs ve parainfluenza virüs tip 1-3, “shell-vial” hücre kültürü yöntemi ve doğrudan floresan antikor testi ve/veya mültipleks PCR testi ile, parainfluenza virüs tip 4, “human metapneumovirus”, rinovirüs, koronavirüs, human bocavirus multipleks PCR testi ile araştırıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Klinik Viroloji Laboratuvarı’ndan elde edilen sonuçlara göre virüslerin mevsimsel dağılımları saptandı. Etik kurul onayı Ege Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan, (12.02.2013, sayı: 13-1/46) alındı.

 

Bulgular: Başvuran hastaların büyük çoğunluğu ayaktan (n=888, %67), geri kalanı da yatan hasta (%33, n=438) idi. Nazofaringeal sürüntü örneklerinin 503’ünde (%38) solunum virüsleri saptandı. Parainfluenza ve respiratuar sinsisyal virüs en sık Aralık-Şubat (sırasıyla %58 ve %59) aylarında, influenza virüsleri Kasım-Aralık (%72) aylarında ve adenovirüsler Mayıs-Eylül (%56) aylarında saptandı.

 

Çıkarımlar: Viral enfeksiyonlarda çoğunlukla sadece destek tedavi uygulamaları yapılıyor olsa da virüs araştırmaları genel bir veri tabanı oluşturulmasının yanı sıra, sebebin belirlenerek alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından da önemlidir. Bu araştırmaların diğer bir faydası da hastalara klinik yaklaşımı güçlendirmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılması olacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018