ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Davetli Derleme
Yenidoğan döneminde sürfaktan kullanımı-bilinenler, halen araştırılanlar, araştırılması gerekenler
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk Pediatri Ars 2014; 49: 1-12
DOI: 10.5152/tpa.2014.963
Anahtar Kelimeler: Sıkıntılı solunum sendromu, sürfaktan, yenidoğan
Özet

Sıkıntılı solunum sendromu sürfaktan eksikliğinin doğal sonucu olarak gelişen akciğer yetersizlik tablosudur ve erken doğan bebeklerde hastalık ve ölümün temel nedenidir. Son kılavuzlara göre erken doğum için risk taşıyan anneler sıkıntılı solunum sendromu konusunda deneyimli merkezlere yönlendirilmeli ve 34 haftanın altındaki tüm gebelere erken doğum eylemi söz konusu ise doğum öncesi kortikosteroid uygulanmalıdır. Bebekte sıkıntılı solunum sendromu hastalığı ve riski bulunması halinde sürfaktan tedavisi uygulanmalı ve 26 haftanın altındaki tüm bebeklere doğum odasında koruyucu sürfaktan uygulanmalıdır. Koruyucu tedavi haftasına bakılmaksızın devamlılık için entübasyon gereksinimi olan tüm sıkıntılı solunum sendromlu erken doğmuş bebeklere verilmelidir. Doğum öncesi steroid tedavisi tamamlanmış, doğum odasında sıkıntılı solunum sendromu nedeniyle entübasyon gerekmeyen olgulara burundankontinu pozitif hava yolu basıncı uygulaması başlatılır ve izlemindeentübasyon gerektirirse erken kurtarma tedavisi uygulanabilir. Sürfaktankullanımında doğal sürfaktan şekli tercih edilmelidir. Bebek stabilsesürfaktan uygulaması sonrası erken ekstübasyon ile girişimsel olmayansolunum desteğine geçilmeye çalışılmalıdır. Bu derlemede sürfaktan tedavisiile ilgili sorulara yanıt aramaya çalışan güncel çalışmaların yeniverileri tartışılacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018